Jeugdlintje

Het jeugdlintje is een prijs voor helden tot 18 jaar uit Enschede. Het gaat om jongeren die iets heel bijzonders hebben gedaan of die een voorbeeld zijn voor anderen. U kunt uw eigen held aanmelden voor het jeugdlintje.

Wie komt er in aanmerking

Voor het jeugdlintje komen kinderen en jongeren in aanmerking die:

  • In de leeftijd zijn tot 18 jaar
  • In de gemeente Enschede wonen
  • Meer of langer dan men mag verwachten hulpvaardig zijn geweest

Of

  • Een bijzondere prestatie hebben verricht die van groot belang is (geweest) voor een persoon, de straat, de buurt, et cetera

Of

  • Een daad hebben verricht waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven

Meldt u iemand aan voor het jeugdlintje, dan moet u 18 jaar of ouder zijn. 

De uitreiking

Het jeugdlintje wordt uitgereikt als zich een geschikte kandidaat aandient. Het Jongerenberaad heeft een adviserende rol bij de toekenning van het lintje.