Jeugdlintje

Het jeugdlintje is een prijs voor helden tot 18 jaar uit Enschede. Het gaat om jongeren die iets heel bijzonders hebben gedaan of die een voorbeeld zijn voor anderen. U kunt uw eigen held aanmelden voor het jeugdlintje.

Wat moet u weten

  • Aanmelden kan tot zondag 1 oktober 2023
  • De aanmelder moet 18 jaar of ouder zijn

Wie komt er in aanmerking


Voor het jeugdlintje komen kinderen en jongeren in aanmerking die:

  • In de leeftijd zijn tot 18 jaar
  • In de gemeente Enschede wonen
  • Meer of langer dan men mag verwachten hulpvaardig zijn geweest

Of

  • Een bijzondere prestatie hebben verricht die van groot belang is (geweest) voor een persoon, de straat, de buurt, et cetera

Of

  • Een daad hebben verricht waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven

De uitreiking

De binnengekomen aanmeldingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Het Jeugdlintje wordt op 15 november 2023 tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt door de burgemeester.

De uitreiking is ieder jaar rond de Internationale dag van de rechten van het kind.