Jobcoach: hulp voor werknemers met arbeidsbeperking

Een jobcoach helpt werknemers met een arbeidsbeperking. Neemt u als werkgever een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst, dan kunt u hulp inschakelen van een jobcoach. De gemeente heeft hiervoor een vergoeding beschikbaar.

Wat moet u weten

  • Een jobcoach ondersteunt een werknemer op de werkplek tijdens een afgesproken periode. Een jobcoach is nodig als de werknemer de werkzaamheden niet meteen zonder ondersteuning kan uitvoeren. De jobcoach helpt met inwerken en maakt een persoonlijk begeleidingsplan. Ook ondersteunt de jobcoach de werkgever en directe collega’s. Doel is dat de werknemer het werk uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren.
  • De gemeente beoordeelt de aanvraag. Als een jobcoach noodzakelijk is, stellen we het begeleidingsniveau vast en berekenen het maximaal te vergoeden bedrag. We informeren werkgever en werknemer via een brief.
  • We kennen een jobcoach voor een half jaar toe. We kunnen dit indien nodig daarna nog enkele keren verlengen.

Voorwaarden

  • Als werkgever regelt u zelf een jobcoach. Dat kan iemand uit de eigen organisatie zijn, maar ook een externe jobcoach.
  • Een interne jobcoach moet een training hebben gevolgd om werknemers met een arbeidsbeperking te begeleiden op de werkplek; aantoonbaar ervaring hebben met het geven van werkinstructies; aantoonbaar ervaring hebben met de werkzaamheden die de werknemer uitvoert; vrijgesteld zijn voor een deel van de werktijd om de begeleiding op zich te nemen.
  • Een externe jobcoach moet werkzaam zijn bij een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Met die organisatie maakt u zelf afspraken over de invulling en vergoeding.