Kabelgoottegels elektrische auto

Als u een elektrische of hybride auto heeft, kunt u kabelgoottegels aanvragen. Deze tegels hebben een uitsparing waarin de oplaadkabel van uw auto weggewerkt wordt. Dit is handig als u de auto vanuit uw huis oplaadt op een openbare parkeerplek. De laadkabel ligt dan niet over de stoep. Lees eerst de voorwaarden goed door voordat u een aanvraag doet.

Wat moet u weten

 • U betaalt de kosten van de kabelgoottegels, de aanleg en de beoordeling door de gemeente. 
 • De tegels hebben een afmeting van 15 bij 30 centimeter. Om te bekijken hoeveel tegels u nodig heeft, gebruiken we de lengte van de tegels (30 centimeter). We ronden altijd naar beneden af. Als u bijvoorbeeld 6,5 tegels nodig heeft, dan vraagt u 6 tegels aan. We nemen stoepranden niet mee in de berekening.
 • Per adres wordt maximaal 1 vergunning verleend.
 • Ook na aanleg van de kabelgoottegels blijft de parkeerplaats voor iedereen toegankelijk.
 • Uw oplaadkabel mag nooit op de stoep of de openbare weg liggen. Kabelgoten, kabelmatten of een laadarm die de kabel door de lucht trekt, zijn ook niet toegestaan.
 • De gemeente brengt de kabelgoottegels aan. De tegels blijven eigendom van de gemeente. Bespreek met uw buren of zij (nu of in de toekomst) ook kabelgoottegels willen gebruiken. Dan plaatsen we de tegels tussen uw percelen in.
 • De gemeente mag aanvragen afwijzen. Bijvoorbeeld als de afstand tussen het oplaadpunt en de parkeerplaats te groot is. Of als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.
 • Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, mag de gemeente op uw kosten de kabelgoottegels verwijderen.

Voorwaarden

 • U heeft geen eigen oprit.
 • Het oplaadpunt staat of hangt op uw eigen terrein.
 • De openbare parkeerplaats grenst direct aan de stoep.
 • De oplaadkabel moet in zijn geheel in de kabelgoot liggen tijdens het opladen. Het kan zijn dat de laadkabel langer is dan de kabelgoot. Dan moet een deel van de kabel op eigen terrein of onder de auto liggen. En niet op de stoep.
 • De kabelgoot mag geen openbaar groen, weg of fietspad kruisen.
 • Tussen laadpaal of laadkast en auto moet minimaal 120 centimeter ruimte overblijven op de stoep.
 • U gebruikt een goedgekeurde oplaadkabel, die bedoeld is voor elektrische of hybride auto’s. De kabel moet in goede staat zijn.
 • U bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kabelgoot.
 • U moet de oplaadkabel na gebruik opbergen op eigen terrein of in de auto.
 • Als u verhuist en de nieuwe bewoners hebben geen behoefte aan de kabelgoottegels, dan meldt u dit bij ons. U stuurt dan een e-mail naar vergunning@enschede.nl. Dan verwijderen we de tegels.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan de kabelgoottegels als gevolg van het gebruik. Door u of door anderen. Wij repareren de schade op uw kosten.
 • Als de kabelgoottegels na de proefperiode blijven liggen, blijven dezelfde voorwaarden gelden.

Kosten

De kosten hangen af van het aantal kabelgoottegels dat u nodig heeft. Per tegel betaalt u € 40. Daarbij komen de kosten voor het aanleggen en het beoordelen van uw aanvraag. Reken op totaal ongeveer € 500.

Nadat we uw aanvraag beoordeeld hebben, krijgt u van ons een factuur. Na betaling plaatsen we de kabelgoottegels.

Contact

Voor meer informatie of bij vragen kunt u een e-mail sturen naar vergunning@enschede.nl.