Kadastrale informatie

Op de kaart van kadastrale percelen staat de ligging van de kadastrale percelen, zoals die in het Kadaster geregistreerd is. Deze informatie is gratis.

Kaart van kadastrale percelenexterne-link-icoon

Een perceel is een stuk grond waarvan het Kadaster de grenzen heeft gemeten. Het eigendomsrecht staat bij het Kadaster geregistreerd.

Meer informatie

De kaart van de gemeente geeft alleen basisinformatie. Uitgebreide informatie over percelen vindt u bij het Kadaster. Voor deze informatie moet u betalen. U kunt bijvoorbeeld:

  • Informatie opvragen over een woning of de waarde van woningen in de buurt
  • De grens van een perceel laten bepalen
  • Een kopie (afschrift uit de registers) van een eigendomsakte of een hypotheekakte aanvragen

Kadaster.nlexterne-link-icoon