Landbouwpercelen pachten

De gemeente heeft pachtgronden uitgegeven waarop tot 24 november 2022 kon worden ingeschreven. Sinds 20 december 2022 zijn de gronden definitief gegund aan de inschrijvers met de hoogste score (per cluster).

De percelen zijn gegund voor een periode van vier keer één jaar, een periode van twee keer drie jaar of een periode van zes jaar.

Als er in de tussentijd of na genoemde periode weer percelen beschikbaar komen, dan zullen deze worden gepubliceerd op de website van de gemeente Enschede.

Contact

Neem bij vragen contact op via e-mail: pacht@enschede.nl.