Geboorteaangifte

Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind of kinderen moet u hiervan aangifte doen in de  gemeente waar het kind geboren is. Dit kan alleen op afspraak. 

U kunt zelf een afspraak maken of bel 14 053.

Let op: Lukt het u niet om zelf binnen 3 dagen een afspraak te maken? Bel dan 14 053 voor het maken van een afspraak. Vanuit het buitenland belt u +31 53 4818181.

Afspraak maken

U neemt mee:

  • Uw geldig identiteitsbewijs. (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning;
  • Als u gehuwd of geregistreerd partner bent een trouwboekje/partnerschapsboekje, niet verplicht maar gewenst;
  • Bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend. Alle informatie over Erkenning kind;
  • Als u heeft een bewijs van de geboorte (verklaring arts, verloskundige);
  • Kijk bij ‘Bijzonderheden’ als één of beide ouders in het buitenland wonen en het kind in Enschede is geboren;
  • Een verklaring van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen. (Dit is niet nodig als het kind al erkend is. Zie Erkenning kind.

Schema aangiftedag
U moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen.

Geboren op Laatste dag van aangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Bij algemeen erkende feestdagen gelden andere termijnen. Bel in dat geval met de gemeente via 14 053 tijdens kantooruren. Dat moet u ook doen als u geen aangifte kunt doen binnen de gestelde termijn.

Aangifte kan gedaan worden door:

  • De vader, de meemoeder/duomoeder of de moeder van het kind
  • Een persoon die bij de geboorte aanwezig was.
  • Een bewoner van woning waar het kind is geboren.
  • Het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren.

Erkennen van een kind
Als de ouders niet getrouwd zijn, dan kan de vader of de meemoeder/duomoeder (de vrouwelijke echtgenote/partner van de moeder) het kind erkennen door zijn/haar ouderschap te laten registreren bij de gemeente. Alle informatie over Erkenning
 

Ouderschap duomoeder
Alle informatie over het ouderschap van een duomoeder (Rijksoverheid.nl)
 

Voornaam kind kiezen
De keuze van voornaam is in principe vrij, maar de voornaam kan worden geweigerd.
Voornaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl).

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de voornaam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voornaam beslist de rechter.
Naamswijziging (Dienst Justis.nl)
 

Achternaam kind kiezen
Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader of meemoeder. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, wat de achternaam wordt.
Achternaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl)
 

Aangifte geboorte in het buitenland
Als uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten.
Aangifte geboorte in het buitenland (Rijksoverheid.nl)
 

Ouder(s) wonen in het buitenland
Wanneer één of beide ouders in het buitenland wonen, en het kind wordt in Enschede geboren, dan moet er een verklaring van burgerlijke staat en nationaliteit worden overhandigd van die ouder(s). Deze verklaring moet in de woongemeente opgevraagd worden. Dit bewijs moet voldoen aan legalisatievoorwaarden.
Legaliseren van een buitenlands document (Rijksoverheid.nl).
 

Geboorteakte
Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. Als u een kopie van de geboorteakte wilt, dan zijn daar kosten aan verbonden. Uitgebreide informatie vindt u bij het onderwerp 'Akten Burgerlijke Stand’.
 

Meer informatie
Alle informatie over geboorteaangifte (Rijksoverheid.nl).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.