Akten burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document: een akte. Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. Dan krijgt u een kopie van de officiële akte. Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u online aan met DigiD.

Let op: U kunt alleen een uittreksel opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Enschede plaatsvond.

Uittreksel burgerlijke stand aanvragen met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

U of een gemachtigde kunnen de volgende aktes aanvragen in de gemeente waar de akte is opgemaakt:

  • Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
  • Huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner. Een echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u getrouwd of een partnerschap aangegaan bent. Bent u in het buitenland getrouwd en is uw echtscheiding in de gemeente Den Haag ingeschreven, dan kunt u alleen in de gemeente Den Haag de echtscheidingsakte aanvragen.
  • Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s).

Persoonlijk aanvragen
U kunt hiervoor 24 uur per dag online een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 53 4818181.

Een uittreksel of afschrift van een akte kost €13,40.

Wij verzorgen de levering van het aangevraagde product op basis van uw gegevens. Mocht achteraf blijken dat u het product niet nodig heeft, of dat wij het niet kunnen leveren dan kunnen wij de door u betaalde kosten helaas niet terugbetalen. Neemt u daarom bij twijfel altijd contact op met de gemeente.

U neemt mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs

Als iemand u gemachtigd heeft:

  • een schriftelijke toestemming voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift ondertekend door de volmachtgever; download hier het formulier machtiging uittreksel
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever;
  • uw eigen geldige legitimatie

Voor een overlijdensakte kan alleen een familielid in de eerste lijn, de echtgenoot/echtgenote of kinderen of erfgenaam, iemand machtigen.

 

Internationale akte
Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Het afschrift van een akte kan ook afgegeven worden op een formulier dat in meerdere talen is opgesteld.
Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks, Joegoslavisch.

Als iemand in het buitenland woont kan de (internationale) akte schriftelijk of per mail opgevraagd worden. Wij streven ernaar om de akte binnen vijf werkdagen te versturen. De factuur ontvangt u achteraf.

Geldigheid akte
De geldigheid van de akte wordt bepaald door de instantie die de akte nodig heeft. Meestal is dit 3 maanden.