Akten burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte.

U of een gemachtigde kunnen de volgende aktes aanvragen in de gemeente waar de akte is opgemaakt:

  • Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
  • Huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner. Een echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u getrouwd of een partnerschap aangegaan bent (bent u in het buitenland getrouwd en is uw echtscheiding in de gemeente Den Haag ingeschreven, dan kunt u alleen in de gemeente Den Haag de echtscheidingsakte aanvragen).
  • Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

U kunt een akte digitaal, schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

Digitaal aanvragen

Hiervoor heeft u DigiD nodig en iDEAL. Wij versturen de akte binnen vijf werkdagen per post.

Schriftelijk aanvragen
U moet dan een verzoek ondertekenen en een duidelijke kopie van uw geldige legitimatiebewijs bijvoegen. In het verzoek vermeldt u duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en de datum van de gebeurtenis.

Gemeente Enschede
Afdeling Publieksdienstverlening
Postbus 20
7500 AA  Enschede

Persoonlijk aanvragen
U kunt hiervoor 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland: bel +31 53 4818181.

Een uittreksel of afschrift van een akte kost €13,20.

Wij verzorgen de levering van het aangevraagde product op basis van uw gegevens. Mocht achteraf blijken dat u het product niet nodig heeft, of dat wij het niet kunnen leveren dan kunnen wij de door u betaalde leges helaas niet terugbetalen. Neemt u daarom bij twijfel altijd contact op met de gemeente.

U neemt mee

  • Een geldig legitimatiebewijs

Als iemand u gemachtigd heeft:

  • een schriftelijk toestemming voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift ondertekent door de volmachtgever; download hier het formulier machtiging uittreksel
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever;
  • een geldige legitimatie van u zelf

Voor een overlijdensakte kan alleen een familielid in de eerste lijn, de echtgenoot/echtgenote of kinderen of erfgenaam, iemand machtigen.
 

Internationale akte
Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Het afschrift van een akte kan ook afgegeven worden op een formulier dat in meerdere talen is opgesteld.
Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks, Joegoslavisch.

Als iemand in het buitenland woont kan de (internationale) akte schriftelijk of per mail opgevraagd worden. Wij streven ernaar om de akte binnen vijf werkdagen te versturen. De factuur ontvangt u achteraf.

Geldigheid akte
De geldigheid van de akte wordt bepaald door de instantie die de akte nodig heeft. Meestal is dit 3 maanden.