Akten burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document: een akte. Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. Dan krijgt u een kopie van de officiële akte. Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u online aan met DigiD. Binnen drie werkdagen versturen wij de akte per post.

Let op: U kunt alleen een uittreksel opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Enschede plaatsvond.

Uittreksel burgerlijke stand aanvragen met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

U of een gemachtigde kunnen de volgende aktes aanvragen in de gemeente waar de akte is opgemaakt:

  • Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
  • Huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner. Een echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u getrouwd of een partnerschap aangegaan bent. Bent u in het buitenland getrouwd en is uw echtscheiding in de gemeente Den Haag ingeschreven, dan kunt u alleen in de gemeente Den Haag de echtscheidingsakte aanvragen.
  • Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s).

Heeft u de akte nodig voor in het buitenland? Kies dan voor een internationale akte. U krijgt de akte dan in de volgende talen: Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks, Joegoslavisch.

Heeft u (nog) geen DigiD? Dan kunt u voor het aanvragen van een...

een afspraak maken, of bellen naar 14 053. Vanuit het buitenland belt u naar: +31 53 4818181.

Een uittreksel of afschrift van een akte kost €13,40.

Wij maken het uittreksel op basis van uw aanvraag. Blijkt achteraf dat u het product niet nodig heeft, of dat wij het niet kunnen leveren, dan betalen wij de door u betaalde kosten helaas niet terug. Neem daarom bij twijfel altijd contact op.

Als u op afspraak komt dan neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas. U betaalt bij de aanvraag.
  • Het ingevulde machtigingsformulier, als u voor iemand anders het uittreksel aanvraagt.