Lokale wetten, regels en verordeningen

De gemeente Enschede publiceert alle lokale wetten en regels op Overheid.nl.

Ga naar Overheid.nl.

Wat moet u weten

Het scherm op Overheid.nl is al ingesteld op het zoeken van publicaties van de gemeente Enschede. De meest actuele stukken staan bovenaan. U kunt preciezer zoeken via de zoekbalk met vergrootglas.

Meer informatie

Naast landelijke wetten stellen gemeenten ook lokale wetten en regels vast. Deze wetten en regels noemen we verordeningen. De gemeenteraad stelt de verordeningen vast. De belangrijkste en gemeentelijke verordeningen zijn: