Loonkostensubsidie

Als u als werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u loonkostensubsidie (LKS) aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via 053 - 481 78 00.

Wat moet u weten

  • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
  • De medewerker die u in dienst neemt, woont in de gemeente Enschede. De werknemer ontvangt volledig loon van de werkgever.
  • De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan. Bij een positief besluit ontvangt de werkgever een subsidie voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon.
  • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. De expert kijkt onder meer naar werktempo, kwaliteit, inzetbaarheid en noodzakelijke begeleiding. De expert bespreekt de uitkomsten van het onderzoek met de werkgever en medewerker.
  • Bij een positief besluit ontvangt de werkgever maandelijks subsidie. Als de medewerker een contract heeft met variabele uren, moet de werkgever maandelijks de loonstroken bij de gemeente aanleveren.
  • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het wettelijk minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
  • De gemeente betaalt niet meer loonkostensubsidie dan 70 procent van het wettelijk minimumloon.