Mantelzorg

Ondersteuning mantelzorgers

De gemeente Enschede waardeert mantelzorgers enorm voor hun inzet. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben. Daarmee leveren zij een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid van deze mensen. Dat vraagt vaak veel tijd en energie.

Wij ondersteunen mantelzorgers waar mogelijk

Mantelzorgers kunnen zelf ook behoefte hebben aan ondersteuning. U kunt daarvoor terecht bij Wijkteams Enschede. Het wijkteam denkt met u mee en gaat met u in gesprek over welke ondersteuning nodig is. U kunt bijvoorbeeld respijtzorg (vervangende zorg) aanvragen om uw zorg als mantelzorger te verlichten, een training volgen of informatie en advies krijgen over mogelijkheden om u te ontzorgen. Ook kunt u ondersteuning krijgen bij (financiële) regelzaken en andere vragen stellen.

Kijk voor meer informatie op de website van Wijkteams Enschede. Op deze website staan ook ontmoetingsactiviteiten in uw wijk aangegeven, zoals een mantelzorghuiskamer. 

Mantelzorgwaardering

Op dit moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de mantelzorgwaardering 2016. Zodra er meer bekend is over de mantelzorgwaardering 2017, volgt er meer informatie op deze webpagina, op de website van Wijkteams Enschede en in Huis aan Huis. 

Vragen?

Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering? Kijk dan op de website van Wijkteams Enschede. Of bel met Wijkteams Enschede via 053 481 7900.