Mantelzorg

De gemeente Enschede waardeert mantelzorgers enorm voor hun inzet. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben. Daarmee leveren zij een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid van deze mensen. Dat vraagt vaak veel tijd en energie. Daarom ondersteunen we mantelzorgers waar mogelijk.

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen zelf ook behoefte hebben aan ondersteuning. U kunt daarvoor terecht bij de Wijkteams Enschede. Het wijkteam denkt met u mee en gaat met u in gesprek over welke ondersteuning nodig is. U kunt verder vragen stellen, respijtzorg aanvragen (vervangende zorg, zodat u als mantelzorger wordt ontzorgt) of andere informatie over bijvoorbeeld trainingen krijgen.

Mantelzorgwaardering

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Op dit moment kan er geen aanvraag meer worden ingediend voor de mantelzorgwaardering 2015.
Meer informatie over de invulling van de mantelzorgwaardering 2016 volgt zodra er meer bekend is.

Meer informatie

Op de website Regelhulp.nl vindt u meer informatie over mantelzorg. Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met op met de Wijkteams Enschede via info@wijkteamsenschede.nl of per telefoon 053 481 7900.