Meerjarige subsidie (middel)grote evenementen

U kunt een subsidie voor 4 jaar (2025-2028) aanvragen voor (middel)grote evenementen. Deze subsidie heeft als doel om Enschedese evenementen te stimuleren zich professioneel door te ontwikkelen.

Wat moet u weten

 • U kunt de subsidie tot en met 14 augustus aanvragen. 
 • Het maximum subsidiebedrag is  €173.000 per evenement voor een periode van vier jaar (€ 43.250 per jaar).  
 • De evenementen moeten het imago van Enschede als stad versterken. En een podium bieden aan lokaal talent.  
 • De evenementen mogen niet als doel hebben om winst te maken.
 • We kennen de subsidie toe door een zogenoemde ‘tenderprocedure’. 
 • Als u subsidie ontvangt, bent u verplicht mee te werken aan tussentijdse evaluaties, waaronder monitorgesprekken. 
 • Na de subsidieperiode legt u verantwoording af.  

Aanvragen subsidie 

U moet bij uw aanvraag het volgende meesturen: 

 • Meerjarig evenementenplan   
 • Meerjarige begroting   
 • Monitoringsplan   

In de Subsidieverordening evenementen Enschede 2025 staat waar deze documenten aan moeten voldoen.  

Op welke manier kennen we subsidie toe 

We kennen de subsidie toe door een zogenoemde ‘tenderprocedure’. Dit betekent:  

 • Een externe onafhankelijke adviescommissie beoordeelt gelijktijdig alle aanvragen. De adviescommissie gebruikt daarvoor beoordelingscriteria.  
 • De aanvragen krijgen een volgorde door het aantal punten dat gekregen is op de beoordelingscriteria. 
 • De adviescommissie geeft advies aan het college over de volgorde van de toekenning van de beschikbare subsidie. 
 • Het college bepaalt aan wie en hoeveel subsidie er wordt gegeven. Het college gebruikt daarvoor het advies van de adviescommissie.

Beoordeling 

De evenementen worden beoordeeld aan de hand van de volgende punten:  

 • Aansluiting bij de Enschedese citymarketingvisie
 • Maatschappelijke impact van het evenement  
 • Podium voor (lokaal) talent 
 • De ontwikkelingen op het gebied van inclusiviteit, toegankelijkheid, welzijn en duurzaamheid  
 • Bedrijfsvoering  
 • Samenwerking met lokale organisaties en partners  

Op elk criterium zijn maximaal 20 punten te verdienen. In het beoordelingsformulier staat uitgebreid omschreven hoe er wordt beoordeeld.  Het beoordelingsformulier staat bij meer informatie.

Voorwaarden

 • Uw evenement is op of na 1 januari 2025 (en vervolgens elk jaar) 
 • U heeft als doel uw evenement te blijven ontwikkelen op het gebied van maatschappelijke impact, inclusie, duurzaamheid en toegankelijkheid  
 • U verklaart dat u de volgende drie codes onderschrijft, toepast en naleeft: Code Culturele Diversiteit, Fair Practice Code (Fair Pay) en Governance Code Cultuur

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar CultuurEvenementenCitymarketing@enschede.nl.