Meld radicalisering

Soms hebben mensen extreme denkbeelden die een gevaar kunnen zijn voor onze samenleving. Dit noemen we radicalisering. De gemeente werkt samen met de politie en hulpverleningsorganisaties aan de aanpak van radicalisering. Samen willen we angst en verdeeldheid in de samenleving voorkomen.

Meld radicalisering bij de politie

Maakt u zich als inwoner zorgen over een situatie van radicalisering, neem dan contact op met de politie. Via telefoonnummer 0900 - 88 44 kunt u in contact komen met uw wijkagent.

Meld- en adviespunt voor professionals

Professionals kunnen radicalisering melden of advies inwinnen via het meld- en adviespunt van de gemeente. Dit meld- en adviespunt is er voor professionals, die tijdens hun werk te maken hebben met radicalisering of vermoedens daarvan.

Het meld- en adviespunt kan u als professional adviseren en helpen om een situatie te beoordelen. Voorop staat dat degene over wie u zich zorgen maakt hulp krijgt om (verdere) radicalisering te voorkomen. We gaan vertrouwelijk en veilig met uw informatie om. U kunt ook anoniem om informatie en advies vragen. U hoeft niet bekend te maken om wie u zich zorgen maakt.