Meld radicalisering

Soms hebben mensen extreme denkbeelden die een gevaar kunnen zijn voor onze samenleving. Dit noemen we radicalisering. Professionals kunnen radicalisering melden of advies inwinnen via een meld- en adviespunt bij de gemeente.

De gemeente werkt samen met de politie en hulpverleningsorganisaties aan de aanpak van radicalisering. Samen willen we angst en verdeeldheid in de samenleving voorkomen.

Meld- en adviespunt voor professionals

Er is een meld- en adviespunt voor professionals, die tijdens hun werk te maken hebben met radicalisering of vermoedens daarvan.

  • Stuur een e-mail naar radicalisering@enschede.nl
  • Bel met telefoonnummer 14 053. Als u aangeeft waarvoor u belt, wordt u doorverbonden met de juiste medewerker

Het meld- en adviespunt kan u als professional adviseren en helpen om een situatie te beoordelen. Voorop staat dat degene over wie u zich zorgen maakt hulp krijgt om (verdere) radicalisering te voorkomen. We gaan vertrouwelijk en veilig met uw informatie om. U kunt ook anoniem om informatie en advies vragen. U hoeft niet bekend te maken om wie u zich zorgen maakt.

Meld radicalisering bij de politie

Maakt u zich als inwoner zorgen over een situatie van radicalisering, neem dan contact op met de politie. Via telefoonnummer 0900 - 88 44 kunt in contact komen met uw wijkagent.