Meldpunt kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt over de kwaliteit of de veiligheid van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. U kunt dit melden bij de gemeente of de GGD.

Wel adviseren wij u om eerst de volgende stappen te nemen:

  • Praat eerst met de kinderopvang, de gastouder of het gastouderbureau. Zij kunnen u het beste uitleggen wat de situatie is en eventueel verbeteringen aanbrengen. 
  • Geef uw zorgen door aan de Oudercommissie van de kinderopvang. 
  • Zijn uw zorgen dan nog niet opgelost, of bespreekt u uw zorgen liever niet met de kinderopvang zelf, dan kunt u een melding doen bij de GGD of bij uw gemeente.

Waar kunt u een melding doen

Wat gebeurt er met uw melding

Na het ontvangen van een melding onderzoekt de GGD of het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau of de voorziening voor de gastouderopvang voldoet aan de wettelijke eisen.

Is er iets niet in orde en de kinderopvang lost het niet op, dan onderneemt de gemeente actie.

Heeft u een klacht