Milieuregels

Als ondernemer moet u bij de uitvoer van sommige werkzaamheden voldoen aan milieuregels. U moet soms een melding doen of een vergunning aanvragen.

Wat moet u weten

Ga zelf na of voor uw werkzaamheden milieuregels gelden.

Als u voor uw werkzaamheden een melding moet doen, regelt u dit in de AIM. Als u een vergunning nodig heeft, regelt u dit af via het Omgevingsloket.

Meer informatie

Het landelijke informatiepunt voor wetten en regels op milieugebied is het Kenniscentrum InfoMil.

Contact