Mobiel breken van puin

Als u bouw- of sloopafval wilt bewerken met een mobiele puinbreker, dan moet u dit vooraf melden. U meldt het gebruik van een mobiele puinbreker minimaal 15 werkdagen voordat u wilt beginnen. Tenminste 2 werkdagen voor u echt begint, meldt u dit ook.

Wat moet u weten

U gebruikt een mobiele puinbreker op een plek waar u een gebouw, weg of ander bouwwerk hebt gesloopt.

  • U mag geen puin van buiten de slooplocatie aanvoeren.
  • U mag op de slooplocatie de mobiele puinbreker niet langer dan 3 maanden achter elkaar gebruiken.
  • U moet zich houden aan de regels uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. De gemeente controleert op locatie of u dit doet.