Natuurwater: dode dieren melden

Als u in of rond natuurwater dode vissen of waterdieren ziet, meld dit dan. Zwem nooit in water waarin dode dieren drijven. In de zomer kunnen door hogere temperaturen bacteriën het water vervuilen. Blauwalg en botulisme zijn bacteriën die schadelijk zijn voor mens en dier.

Blauwalg en botulisme

  • Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen afscheidt. Door blauwalg kunnen vissen en andere waterdieren sterven. Mensen kunnen er ziek van worden. Door blauwalg is het water troebel en stinkt het.
  • Botulisme is een bacterie die vooral watervogels en vissen treft. Vogels vertonen verlammingsverschijnselen, zijn traag, kunnen soms niet meer vliegen en stikken uiteindelijk. Botulisme is zeer besmettelijk voor dieren. Botulisme kan ook gevaarlijk zijn voor mensen.

Ruim dieren nooit zelf op, maar meld dit bij de gemeente. Dode dieren verwijderen we zo snel mogelijk, om verdere verspreiding van bacteriën te voorkomen.

Zwemmen in open water

Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. We raden aan alleen op officiële, aangewezen plekken te zwemmen. Daar worden de kwaliteit van het water en de veiligheid in de gaten gehouden. In de gemeente Enschede is Het Rutbeek een aangewezen plek om te zwemmen. Waterschap Vechtstromen controleert hier de kwaliteit van het zwemwater. Het waterschap doet dit elke 2 weken, van 1 mei tot 1 oktober. Zwemmen is tijdelijk verboden als de kwaliteit niet goed is. Er worden dan borden geplaatst.