Nevenfuncties van ambtenaren

Medewerkers van de gemeente hebben naast hun baan bij de gemeente soms ook nog ander werk. De medewerker moet daarvoor wel eerst toestemming krijgen. Soms zijn die werkzaamheden betaald en soms onbetaald. De nevenwerkzaamheden van medewerkers met een salarisschaal van 14 en hoger staan op deze pagina.

Overzicht van nevenwerkzaamheden van medewerkers
NaamHoofdfunctieNevenfunctie &
Organisatie
Betaald/
onbetaald
Buren, van GAfdelingshoofdLid Raad van Advies Masteropleiding MUAD bij Saxion Hogeschool/Hogeschool Utrechtonbetaald
Dobbelsteen, SHAMStrategisch AdviseurLid bestuur bij Energie coöperatie Buitengebied Enschedeonbetaald
Lid Raad van Toezicht bij OSG Hengelobetaald
Geerdink, JMSenior accountmanagerVoorzitter bestuur bij TIB Adviesonbetaald
Lid Raad van Advies bij Fast Forwardonbetaald
Lid Raad van Advies bij Stichting Vrienden van Humanitas Hengeloonbetaald
Lid Raad van Advies bij Internationale School Twenteonbetaald
Voorzitter bestuur bij Beweeg- en ontmoetingspark Losseronbetaald
Gerritsen, WHFOpdrachtgeverLid bestuur bij Vereniging van Grondbedrijven (VvG)onbetaald
Jongedijk, RMGriffierGastdocent MPM bij PLD Universiteit Twentebetaald
Koster, FJJDAfdelingshoofdNamens Cedris/de VNG lid verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds Sociale Werkvoorzieningonbetaald
Lastdrager, EEJSenior strategisch adviseurEigenaar bij Juridisch adviesbureau Edla *betaald
Lid Bezwarencommissie bij Gemeente Dinkellandbetaald
Lid beroepenveldcommissie bij Saxion Hogeschoolonbetaald
Lid bestuur, penningmeester bij Vereniging Bouw- en Woning Toezicht Nederlandonbetaald
Moolenaar, JHMDirecteur Economische Strategie en InnovatieLid onafhankelijke kwaliteitscommissie voor de leergangen bij Stichting CLOKonbetaald
Pruysers, MHWSenior projectmanager/ ontwikkelmanagerVoorzitter bij Imkervereniging De Heidebloemonbetaald
Smit, EASenior strategisch adviseur / loco gemeentesecretarisLid bestuur bij VVD Waterschap Vechtstromenonbetaald
Lid bij Adviescommissie BZK VVD Tweede Kamerfractieonbetaald
Snellenberg, AHLMProgrammamanagerLid bij Raad van Toezicht Planetartonbetaald
Straaten, van JCRClustermanagerAspirant Bestuurslid en Vrijwilliger Thuisadministratie    bij De Kap, Apeldoornonbetaald
Vice Voorzitter Adviesraad GBI bij VNG-realisatieonbetaald
Lid Algemeen bestuur en voorzitter Strategisch overleg Sociaal Domein bij Gebruikersvereniging Centriconbetaald
Vice Voorzitter begeleidingsgroep bij Sociale Recherche Twenteonbetaald

* Nieuwe activiteiten in overleg met leidinggevende