Nevenfuncties van ambtenaren

Medewerkers van de gemeente hebben naast hun baan bij de gemeente soms ook nog ander werk. De medewerker moet daarvoor wel eerst toestemming krijgen. Soms zijn die werkzaamheden betaald en soms onbetaald. De nevenwerkzaamheden van medewerkers met een salarisschaal van 14 en hoger staan op deze pagina.

Overzicht van nevenwerkzaamheden van medewerkers
Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie &
Organisatie
Betaald/
onbetaald
Buren, van G Afdelingshoofd Lid Raad van Advies Masteropleiding MUAD bij Saxion Hogeschool/Hogeschool Utrecht onbetaald
Dobbelsteen, SHAM Strategisch Adviseur Lid bestuur bij Energie coöperatie Buitengebied Enschede onbetaald
    Lid Raad van Toezicht bij OSG Hengelo betaald
Geerdink, JM Senior accountmanager Voorzitter bestuur bij TIB Advies onbetaald
    Lid Raad van Advies bij Fast Forward onbetaald
    Lid Raad van Advies bij Stichting Vrienden van Humanitas Hengelo onbetaald
    Lid Raad van Advies bij Internationale School Twente onbetaald
    Voorzitter bestuur bij Beweeg- en ontmoetingspark Losser onbetaald
Gerritsen, WHF Opdrachtgever Lid bestuur bij Vereniging van Grondbedrijven (VvG) onbetaald
Jongedijk, RM Griffier Gastdocent MPM bij PLD Universiteit Twente betaald
Koster, FJJD Afdelingshoofd Namens Cedris/de VNG lid verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds Sociale Werkvoorziening onbetaald
Lastdrager, EEJ Senior strategisch adviseur Eigenaar bij Juridisch adviesbureau Edla * betaald
    Lid Bezwarencommissie bij Gemeente Dinkelland betaald
    Lid beroepenveldcommissie bij Saxion Hogeschool onbetaald
    Lid bestuur, penningmeester bij Vereniging Bouw- en Woning Toezicht Nederland onbetaald
Moolenaar, JHM Directeur Economische Strategie en Innovatie Lid onafhankelijke kwaliteitscommissie voor de leergangen bij Stichting CLOK onbetaald
Pruysers, MHW Senior projectmanager/ ontwikkelmanager Voorzitter bij Imkervereniging De Heidebloem onbetaald
Smit, EA Senior strategisch adviseur / loco gemeentesecretaris Lid bestuur bij VVD Waterschap Vechtstromen onbetaald
    Lid bij Adviescommissie BZK VVD Tweede Kamerfractie onbetaald
Snellenberg, AHLM Programmamanager Lid bij Raad van Toezicht Planetart onbetaald
Straaten, van JCR Clustermanager Aspirant Bestuurslid en Vrijwilliger Thuisadministratie    bij De Kap, Apeldoorn onbetaald
    Vice Voorzitter Adviesraad GBI bij VNG-realisatie onbetaald
    Lid Algemeen bestuur en voorzitter Strategisch overleg Sociaal Domein bij Gebruikersvereniging Centric onbetaald
    Vice Voorzitter begeleidingsgroep bij Sociale Recherche Twente onbetaald

* Nieuwe activiteiten in overleg met leidinggevende