Nieuw Twekkelerveld

In de wijk Twekkelerveld werkt de gemeente aan een mooiere en betere leefomgeving. Een leefomgeving die lang meekan in de toekomst. Deze wijkaanpak heet Nieuw Twekkelerveld. We doen dit samen met woningbouwcorporaties, bewoners en andere partijen.

Nieuw Twekkelerveld 

De gemeente, de woningcorporaties (De Woonplaats, Domijn en Ons Huis) en andere partijen hebben samen het document Welkom in Nieuw Twekkelerveld gemaakt. In dit document staan de kwaliteiten, uitdagingen en kernwaarden van de wijk. Het document is de start van de wijkaanpak. Het bestaat uit verschillende projecten, die helpen om de doelen voor de wijk te bereiken.

Bekijk het document Welkom in Nieuw Twekkelerveldexterne-link-icoon

Projecten 

Op dit moment zijn er in Twekkelerveld al projecten gestart:

  • Gratis maatregelen voor een duurzamer huis, voor huiseigenaren met een laag inkomen
  • Het voorbereiden van een uitvoeringsplan voor een warmtenet
  • GroenBlauw Twekkelerveld
  • Nieuwe sociale huurwoningen (Newtonpark)
  • Het opknappen, slopen en bouwen van huurwoningen aan de Olieslagweg

Meer informatie 

Meer informatie over de wijkaanpak Nieuw Twekkelerveld en de projecten kunt u vinden op de website van Nieuw Twekkelerveldexterne-link-icoon. U kunt zich daar ook inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Contact

Als u vragen heeft over de wijkaanpak Nieuw Twekkelerveld, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nieuwtwekkelerveld.nl.