Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Enschede.

Digitale nieuwsbrief gemeente Enschede

F35 beste fietssnelweg van Nederland

De ANWB heeft onderzoek gedaan naar de fietssnelwegen van Nederland.  In het onderzoek scoort de F35 tussen Enschede en Hengelo op een schaal van 0-5 een prachtige 4,1. Daarmee komt dit stuk fietssnelweg landelijk als beste uit de test.

Onderhoud website

Bezoeken kan, iets doorgeven/aanvragen beperkt mogelijk.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het vrijgeven van de procedure bestemmingsplan "Stadscampus Ariënsplein" en over onzelfstandige bewoning in de binnenstad. 

Onderhoud website

Bezoeken kan, iets doorgeven/aanvragen beperkt mogelijk

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: - Raadsvoorstel statutenwijziging Stichting Consent ivm leeftijdsgrens - Benoeming leden raad van Toezicht Stichting Consent  - Aanvulling beleidsregel "kwalitatief sturen op appartementen"