Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Enschede.

Omgevingsvergunning voor Onder de Radar

De gemeente heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning verleend voor het evenement Onder de Radar op de Vliegveld Twente Evenementenlocatie op 27 juli 2019.

Sluiting woning vanwege drugs

Op last van burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is op 18 juli een woning in de wijk Deppenbroek gesloten in verband met een overtreding van de Opiumwet.

Uitspraak Raad van State over toepassing PAS

Door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken, was de vernietiging van het bestemmingsplan "Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden" in feite onvermijdelijk.

Nieuwsbrief De Kop ontwikkelt

De komende jaren wordt er gewerkt aan de openbare ruimte van het gebied De Kop met haar omliggende straten.