Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Enschede.

Voorgenomen besluit over FC Twente

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Enschede heeft aan de gemeenteraad ter zienswijze voorgelegd om FC Twente uitstel van betaling te verlenen van rente, aflossing en risicopremie van de lening van de gemeente en de NWB Bank.