Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Enschede.

Bereikbaarheid Irenegarage

In de Van Lochemstraat wordt gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen, de aansluiting van het warmtenet en de aanleg van een nieuw riool.

Natuurwerkdag

Op 2 november gaan vrijwilligers in het hele land aan de slag voor het beschermen en behouden van natuur en landschap tijdens de 19e editie van de Natuurwerkdag

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de transformatie in het sociaal domein, straatnaamgeving en zelfbewoningsplicht. 

Sluiting pand vanwege drugs

Op last van de burgemeester van Enschede is een pand aan De Klomp gesloten in verband met overtreding van de Opiumwet.