Omgevingsvisie: hoe zien we de toekomst van Enschede

In de omgevingsvisie staat hoe we de toekomst van de stad en het buitengebied zien. Het gaat over de fysieke leefomgeving: wat u ziet, hoort of ruikt. Zoals gebouwen, wegen en parken. U kunt hierover meedenken.

De omgevingsvisie geeft antwoord op 2 vragen:

  • Wat gaan we doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken?
  • Hoe beschermen, behouden en beheren we de bestaande leefomgeving met haar specifieke kwaliteiten?

Waarom een omgevingsvisie

Enschede verandert snel. De stad groeit en het aantal inwoners ook. Het klimaat verandert en we gaan over op schone en duurzame energiebronnen.

Deze ontwikkelingen vragen om ruimte. In de omgevingsvisie staat hoe we de ruimte zo goed mogelijk kunnen gebruiken. En ook welke keuzes hiervoor nodig zijn.

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet. Die geldt waarschijnlijk na de zomer van 2023.

Een visie in 5 stappen

Het maken van de omgevingsvisie gebeurt in 5 stappen. Op verschillende momenten betrekken we u hierbij.

Fase 1 (afgerond) - Identiteit: wie zijn we als stad en waar komen we vandaan

In deze fase beschreven we de kernwaarden en kwaliteiten van de stad. We vroegen inwoners hoe zij Enschede zien. Welke plekken voor hen belangrijk zijn. Met die inbreng hebben we het verhaal van Enschede verder aangescherpt.  Ook maakten we een overzicht van de opgaven die gevolgen hebben voor stad en buitengebied. Zoals de groei van het aantal inwoners, energietransitie, klimaatverandering en gezondheid. 

Het verhaal van Enschede

Fase 2 (afgerond) - Ambitie: welke doelen stellen we 

We brachten dromen en zorgen over de toekomst van stad en buitengebied in kaart. We gingen hierover in gesprek met inwoners. Hun inbreng is verwerkt in 4 ruimtelijke verkenningen. Hierin beschrijven we 4 mogelijke toekomsten voor Enschede.

Documenten fase 2

Fase 3 (vanaf januari 2023) - Gebieden: welk toekomstbeeld heeft per deelgebied de voorkeur

We hebben verschillende toekomstrichtingen beschreven. Nu gaan we per deelgebied onderzoeken welke het beste is. Hiervoor vragen we inwoners naar concrete ideeën over hun wijk. De effecten die deze keuzes hebben op de omgeving beoordelen we in een omgevingseffectrapport.

Fase 4 - Strategieën: hoe bereiken we onze doelen

In deze fase beschrijven we hoe we onze doelen willen bereiken. Dit doen wij door middel van een aantal ontwerpen en het omgevingseffectrapport. Deze stukken worden via de website gedeeld, zodat inwoners kunnen reageren. 

Fase 5 - Omgevingsvisie vaststellen

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie definitief vast. Waarschijnlijk gebeurt dat eind 2023.

Inzage in Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

De NRD van de Omgevingsvisie ligt van 16 februari tot en met 30 maart ter inzage. U kunt de NRD digitaal bekijken

Reageren op de NRD

  • Per mail: postbus20@enschede.nl 
  • Per post: postbus 20, 7500 AA, Enschede. Vermeld er dan bij dat het om een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en detailniveau Omgevingsvisie gaat.
  • In een gesprek: maak een afspraak met mevrouw F. Werner via het algemene nummer van de gemeente 053-4818181 

Contact

Wilt u meedenken of heeft u vragen, stuur een e-mail naar omgevingsvisie@enschede.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Meer informatie

Omgevingswet op Rijksoverheid.nl