Omgevingsvisie: hoe zien we de toekomst van Enschede

In de omgevingsvisie staat hoe we de toekomst van de stad en het buitengebied zien. Het gaat over de fysieke leefomgeving: wat u ziet, hoort of ruikt. Zoals gebouwen, wegen en parken.

De omgevingsvisie geeft antwoord op 2 vragen:

  • Wat gaan we doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken?
  • Hoe beschermen, behouden en beheren we de bestaande leefomgeving met haar specifieke kwaliteiten?

Waarom een omgevingsvisie

Enschede verandert snel. De stad groeit en het aantal inwoners ook. Het klimaat verandert en we gaan over op schone en duurzame energiebronnen.

Deze ontwikkelingen vragen om ruimte. In de omgevingsvisie staat hoe we de ruimte zo goed mogelijk kunnen gebruiken. En ook welke keuzes hiervoor nodig zijn.

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet. Die geldt sinds 1 januari 2024.

Een visie in 5 stappen

Het maken van de omgevingsvisie gebeurt in 5 stappen. Op verschillende momenten betrekken we u hierbij.

Fase 1 (afgerond) - Identiteit: wie zijn we als stad en waar komen we vandaan

In deze fase beschreven we de kernwaarden en kwaliteiten van de stad. We vroegen inwoners hoe zij Enschede zien. Welke plekken voor hen belangrijk zijn. Met die inbreng hebben we het verhaal van Enschede verder aangescherpt.  Ook maakten we een overzicht van de opgaven die gevolgen hebben voor stad en buitengebied. Zoals de groei van het aantal inwoners, energietransitie, klimaatverandering en gezondheid. 

Het verhaal van Enschedeexterne-link-icoon

Fase 2 (afgerond) - Ambitie: welke doelen stellen we 

We brachten dromen en zorgen over de toekomst van stad en buitengebied in kaart. We gingen hierover in gesprek met inwoners. Hun inbreng is verwerkt in 4 ruimtelijke verkenningen. Hierin beschrijven we 4 mogelijke toekomsten voor Enschede.

Documenten fase 2

Fase 3 (afgerond) – Het toekomstbeeld voor Enschede

Met verschillende partijen voerden wij gesprekken. Inwoners konden via stellingen hun mening delen. Op basis van die gesprekken en de stellingen ontwikkelden wij het Toekomstbeeld Omgevingsvisie. Het college van burgemeester en wethouders stelde dit Toekomstbeeld vast. Dit vormt de basis voor de Omgevingsvisie. Lees het Toekomstbeeld Omgevingsvisieexterne-link-icoon.

Fase 4 - Strategieën: hoe bereiken we onze doelen

In deze fase beschrijven we hoe we onze doelen willen bereiken. Dit doen wij door middel van een aantal ontwerpen en het omgevingseffectrapport. Deze stukken worden via de website gedeeld, zodat inwoners kunnen reageren. 

Fase 5 - Omgevingsvisie vaststellen

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie definitief vast. Waarschijnlijk gebeurt dat in 2024.

Contact

Wilt u meedenken of heeft u vragen, stuur een e-mail naar omgevingsvisie@enschede.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Meer informatie

Omgevingswet op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon