Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)

Op een school met een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) werken onderwijs, jeugdhulpaanbieders en de gemeente samen. Het doel is om kinderen en jongeren die dat nodig hebben op tijd hulp te bieden. Zodat alle kinderen de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Meer informatie

Soms gaat het niet goed met een leerling of lukt het niet om op school goed mee te kunnen doen. Hulp kan dan nodig zijn. Op school, maar ook thuis. In OJA werkt de school samen met een aanbieder van jeugdhulp. De jeugdhulpverleners zijn op de school aanwezig. Samen met de leerling en ouder(s) bepalen de jeugdhulpverleners en de school welke hulp passend en noodzakelijk is. Als het kan vindt dit zoveel mogelijk op school plaats. Kinderen en jongeren krijgen op die manier meestal eerder en sneller hulp.

Wie doen er mee

Deelnemende scholen en aanbieders van jeugdhulp zijn:

Ervaringen

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Linda Kuiper, via l.kuiper@enschede.nl of 06 - 22 40 19 46.