Ongewenste plantensoorten

Ook in Enschede zien we op verschillende plekken plantensoorten die van oorsprong niet in onze omgeving thuishoren en zich snel verspreiden. Zoals Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw of Ambrosia (hooikoortsplant).

Invasieve plantenexoten

Ongewenste soorten noemen we ook wel invasieve plantenexoten. Ze zijn schadelijk voor:

 • Andere plantensoorten die ze verdringen en daardoor de biodiversiteit. aantasten. Biodiversiteit is het goede evenwicht tussen planten en dieren
 • Eventueel uw gezondheid (Reuzenberenklauw, Ambrosia).
 • Wegen en straten (Japanse Duizendknoop).

Ziet u ongewenste plantensoorten in de openbare ruimte die voor een onveilige situatie zorgen, doe dan een melding. Zoals een Reuzenberenklauw bij een fiets- of wandelpad of bij een speeltuin. Gebruik bij uw melding de categorie Overlast overig: subcategorie Overig.

Bestrijding van ongewenste plantensoorten

Lees wat wij als gemeente doen en wat u zelf kunt doen.

Wat doet de gemeente

We proberen actief de verspreiding van ongewenste plantensoorten in te perken en te voorkomen. We brengen locaties in beeld en wegen het risico af op welke plekken we gaan bestrijden.

We bestrijden niet altijd op alle plekken omdat:

 • Het zeer moeilijk is en veel geld kost (voor sommige soorten is er landelijk nog geen effectieve bestrijding bekend).
 • Er vaak chemische middelen nodig zijn, die ook weer schadelijk kunnen zijn voor andere planten en dieren.
 • Soorten soms al breed verspreid voorkomen, of op aangrenzende gebieden vaak voorkomen en daar niet bestreden worden.
 • Verstoring van planten ook juist weer een groeireactie kan veroorzaken bij de planten of resten die aan machines blijven zitten en zo weer zorgen voor verdere verspreiding.
 • Intensieve bestrijding voorkomt dat de natuur zichzelf kan herstellen of aanpassen op deze nieuwe soorten, waardoor het probleem op langere termijn in stand blijft.

Wat kunt u doen

U kunt helpen bij het voorkomen van verdere verspreiding. Zorg dat ongewenste plantensoorten zich op uw terrein niet verder verspreiden:

 • Graaf ze uit, waarbij het belangrijk is dat u alle wortels weghaalt. Bij sommige soorten kan het kleinste stukje wortel weer uitgroeien tot een nieuwe plant.
 • Haal de stengels een aantal keren per jaar (als ze uit de grond komen) weg door ze bijvoorbeeld uit te trekken.
 • Grote plekken met veel planten kunt u ook aanpakken door de planten weg te halen. Vorm de plek om naar gazon en maai dit minimaal 1 keer per 2 weken. Gooi het maaisel dan wel altijd in de grijze container.
 • Verspreid de grond waarin deze ongewenste planten staan niet, hierdoor kunnen deze planten ook op andere plekken gaan groeien.

We raden u aan:

 • Altijd voorzichtig te werk gaan. Draag beschermende kleding (zoals bij de Reuzenberenklauw of Ambrosia) of vraag het een hovenier.
 • Behandel afgesnoeide of verwijderde takken, wortels of andere materialen van ongewenste plantenexoten als afval uit uw huis. Gooi ze dus in uw restafvalcontainer: de grijze container. Gooi de planten dus nooit in de groene container of op andere plekken in uw tuin of het groen, want dan kunnen ze zich weer verder verspreiden.
 • Gooi planten uit uw vijver of aquarium nooit in open water, zoals openbare vijvers, beken of sloten.

 

Jakobskruiskruid is geen invasieve plantenexoot

Jakobskruiskruid is een geelbloeiende 2-jarige plant, die in grassen en bermen voor kan komen. Jakobskruiskruid is een plant die van oorsprong in Nederland thuishoort. Het is daarom geen invasieve exoot. Voor meer dan 150 verschillende insectensoorten is Jakobskruiskruid een belangrijke plant. We bestrijden de plant daarom niet.

Jakobskruiskruid kan vooral goed ontkiemen op kale grond. U ziet de plant veel op bouwplaatsen en in overbegraasde of kaalgetrapte paardenweiden. Op goed onderhouden graslanden komen ze nauwelijks voor.

Jakobskruiskruid is giftig als paarden of vee er veel of vaak van eten. Het kan de lever beschadigen. De meeste grazers, en zeker paarden, eten in de wei of natuur geen Jakobskruiskruid en krijgen de gifstoffen dus niet binnen. Maar als de plant onherkenbaar is verwerkt in hooi of droogvoer, kan dit tot vergiftiging leiden.

Overlast Jakobskruiskruid melden

Door enkele droge zomers achter elkaar zijn er kale plekken in de berm ontstaan, waardoor Jakobskruiskruid ook meer in bermen opkomt. Als er veel planten bij elkaar in de berm naast een grasland of akker staan (in ieder geval meer dan 4 m2), maaien wij op verzoek deze plekken.

U kunt dit bij ons melden via een melding openbare ruimte (categorie Overlast overig: subcategorie Overig). Voor uw eigen weiden bent u als eigenaar/ beheerder zelf verantwoordelijk.

Meer informatie over Jakobskruiskruid