Ontheffing verkeersmaatregelen

Soms is het nodig om tegen enkele verkeersregels of -maatregelen in te gaan, omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. De gemeente moet hiervoor toestemming geven.

Wat moet u weten

Een ontheffing moet u minimaal 3 weken van tevoren aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • Tegen de richting van een eenrichtingsweg inrijden
  • Stilstaan in een straat waar dit eigenlijk verboden is
  • Parkeren in een straat waar een parkeerverbod geldt
  • Met een voertuig rijden op een fietspad

Voorwaarden

U krijgt alleen een ontheffing als u kunt aantonen dat dit nodig is voor een goede uitvoering van uw werkzaamheden of activiteiten.

Stuur bij uw aanvraag mee: 

  • Kopie van het kentekenbewijs van het voertuig of de voertuigen
  • Foto van het voertuig, als u ontheffing vraagt voor gebruik van een busbaan (dit geldt niet voor taxibedrijven)

Taxibedrijven die een aanvraag doen moeten een kopie van hun taxivergunning meesturen.

Kosten

Per voertuig, voor een periode van maximaal

  • 1 week: € 97,30
  • 1 maand: € 135,20
  • half jaar: € 259,50
  • 1 jaar: € 405,50