Oosterbegraafplaats

Op de Oosterbegraafplaats worden nieuwe graven uitgegeven en overledenen bijgezet in bestaande graven. Begraven in kelders of in een muur met wandgraven kan hier ook. Er zijn mogelijkheden voor asbestemmingen, zoals een urnentuin.

De Oosterbegraafplaats is in 1899 geopend in een parkachtige landschapstijl. Het is een 12 hectare groot rijksmonument. De Oosterbegraafplaats heeft een aula voor condoleances, koffietafels en herdenkingsdiensten. De aula en de nieuwe poort zijn in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd.

Openingstijden

De begraafplaats is dagelijks van zonsopkomst tot zonsondergang vrij toegankelijk voor iedereen.

Adres

Noord Esmarkerrondweg 407, 7533 BL Enschede

Begraven en bijzetten

Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag met toeslag tussen 10.00 en 13.00 uur.

Contact

Bij een uitvaart verloopt het contact met de begraafplaats meestal via de uitvaartondernemer. Als u zelf een afspraak wilt maken, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de begraafplaats. Zoals bij het reserveren van graven, de uitvaart of het plaatsen van een grafsteen. Het kantoor van de beheerder is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.00 uur. U kunt het beste telefonisch een afspraak maken.

Soorten graven

Op de Oosterbegraafplaats zijn verschillende typen graven.

A Algemeen graf

Dit is een graf zonder grafrechten en wordt na 10 jaar geruimd. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier worden begraven.

 • Afmeting graf: 200 x 100 cm
 • Kindergraf: 150 x 75 cm
 • Monument: Uitsluitend een staand gedenkteken, maximale breedte 70 cm

B Grasgraf

U wordt rechthebbende van een graf waarin 1 of 2 personen of 2 of 4 asbussen kunnen worden begraven. Het graf is grotendeels bedekt met gras (inclusief onderhoud). Naast de gedenksteen is een kleine border waarin u planten of bloemvazen kunt plaatsen.

 • Afmeting graf: 200 x 100 cm
 • Monument: Uitsluitend een staand gedenkteken, maximum breedte 85 cm. Te plaatsen op een funderingsbalk

B Vrije grafbedekking

U wordt rechthebbende van een graf waarin 2 personen of 4 asbussen kunnen worden begraven.

 • Afmeting graf: 200 x 100 cm
 • Monument: u mag hier zowel een staand als een liggend gedenkteken plaatsen

D-graf

U wordt rechthebbende van een graf waarin 4 personen of 8 asbussen kunnen worden begraven. U kunt de plaats van het graf zelf uitzoeken.

 • Afmeting graf: 400 x 125 cm
 • Monument: Vrij

Kindergraf

U wordt rechthebbende van een graf waarin 2 baby’s of kleuters of 4 asbussen van baby’s of kleuters kunnen worden begraven.

 • Afmeting graf: 150 x 75 cm
 • Ligging graf: Op het Kindergrafveld
 • Monument: Vrij

Keldergraf

U wordt rechthebbende van een keldergraf waarin 2 personen of 4 asbussen kunnen worden begraven. U kunt de plaats van het graf zelf uitzoeken.

 • Ligging graf: De graven liggen in vak B10C
 • Monument: Natuurstenen afsluitplaat met de afmetingen 66 x 78 cm

Vrije keus keldergraf

U wordt rechthebbende van een keldergraf waarin, afhankelijk van de grootte en locatie, 2 personen of 4 asbussen kunnen worden begraven of as mag worden verstrooid. U kunt de plaats zelf uitzoeken binnen de door de beheerder aangegeven ruimten.

 • Afmeting graf: Afhankelijk van locatie en aantal m²
 • Locatie graf: Afhankelijk van locatie en aantal m²
 • Monument: Inclusief standaard-kelderelement

Wandgraf

U wordt rechthebbende van een wandgraf waarin 1 persoon of 2 asbussen kan/kunnen worden bijgezet. U kunt de plaats van het wandgraf zelf uitzoeken.

 • Locatie graf: Achterzijde van de begraafplaats in de wandgravengalerij
 • Monument: Natuurstenen afsluitplaat

Soorten gedenkplaatsen voor as

Op de Oosterbegraafplaats zijn verschillende gedenkplaatsen voor as.

Strooiveld

U kunt de as van een overledene laten verstrooien op een speciaal hiervoor ingericht veld.

Kamer van Stilte

In het hoofdgebouw zet u 1 of 2 urnen bij in een nis. In de ruimte is verwarming en zitgelegenheid. U krijgt een sleutel waarmee u 24 uur per dag toegang heeft. U zoekt de plek voor de urn zelf uit en kunt daar naar wens bloemen of foto’s bijzetten.

Columbarium

In deze muur met nissen is per nis plek voor 1 of 2 urnen. Een natuurstenen plaat sluit de nis af. U zoekt zelf een plek voor de urn uit.

Urnentuin

U kunt een stukje van deze tuin huren om 1 of 2 urnen te plaatsen. U kunt ook een sier-urn op het urnengraf plaatsen. U mag op dit graf ook as verstrooien.

Bijzetten in een familiegraf

Zet de urn in een familiegraf bij. Er kan een steen met tekst op het bestaande graf worden geplaatst. U kunt ook een regulier graf huren en daar een of meer urnen bijzetten.

Kosten

Tarieven graven, begraven en bijzetten

Onderhoud

Nabestaanden kunnen ervoor kiezen een contract met de gemeente af te sluiten voor onderhoud aan het graf. De kosten hiervan staan in de tarievenlijst.

Ruimen van graven en urnen

Vanaf 1 januari 2024 ruimen we een aantal graven en verwijderen we urnen. Bij graven waarvan de grafrechten niet zijn verlengd en waarvan de grafrust is verstreken verwijderen we de monumenten. Dit heet bovengronds ruimen. Daarnaast wordt een aantal graven geheel geruimd waarvan geen rechthebbende bekend is. De urnen verwijderen we uit de urnengedenkplaats. De as verstrooien we op het strooiveld.

Het gaat om de volgende vakken:

 • Bovengronds ruimen (monument verwijderen): de vakken B20, B20A, B20B, B40, RK20 en U
 • Geheel ruimen: vak K-4 nummer 1 tot en met 160, voor de graven waarbij geen rechthebbende bekend is bij de begraafplaatsadministratie. Dit is ook vermeld in de informatiekast op de Oosterbegraafplaats
 • Urnen: urnengedenkplaats U.

Wilt u dat 1 van deze graven behouden blijft en is er nog geen contact met u opgenomen? Benader ons via telefoonnummer 053 432 32 62 of email gedenkpark@enschede.nl

Wandel- en bomenroute

Er is een wandelroute langs bijzondere graven en bomen op de Oosterbegraafplaats. Het gratis routeboekje is te verkrijgen bij de begraafplaats.