Open data

Open data zijn gegevens die voor iedereen te (her)gebruiken zijn, zonder dat je daarvoor hoeft te betalen.

Bekijk deze websites voor open datasets over Enschede:

Voor eventuele vragen of opmerkingen over open data kunt met ons contact opnemen via opendata@enschede.nl.