Openbaar groen kopen

Openbaar groen of snippergroen is grond waarvan de gemeente eigenaar is. Als inwoner kunt u onder bepaalde voorwaarden een strook openbaar groen kopen. Van een aantal wijken is een kaart gemaakt. Op die kaart ziet u welke stroken verkocht mogen worden. Is er in uw wijk geen kaart, maar heeft u wel interesse: neem dan contact op.

Wat moet u weten

Kaarten van wijken waar openbaar groen te koop wordt aangeboden.

Hoe werkt het

Na uw aanvraag onderzoeken we of de strook grond voor verkoop in aanmerking komt. Wij kijken onder meer of:

  • Kabels, leidingen of een gemeentelijke riolering aanwezig zijn in de strook
  • Sprake is van een beschermwaardig bomengebied
  • Sprake is van een doorlopende groenstructuur of gemeentegroen dat we willen behouden voor de buurt
  • Er verkeersveilige aspecten zijn
  • Het past in het klimaatambitieplan van de gemeente

De uitkomst van dit overleg ontvangt u meestal na 4 tot 6 weken. Het kan zijn dat we nog uitgebreider onderzoek willen doen. De termijn van 4 tot 6 weken schuift dan op. Als dit zo is, dan hoort u dat van ons.

Snippergroen huren

Bewoners van een huurwoning kunnen geen snippergroen kopen. Het snippergroen wordt eventueel aan de verhuurder te koop aangeboden. Als de verhuurder de grond niet wil kopen, kan de huurder het snippergroen soms huren. De huurprijs is € 9 per m2 per jaar. Daarbij geldt een minimum van € 100 per jaar.

Voorwaarden

Het snippergroen dat u wilt kopen, moet in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet grenzen aan uw eigen tuin, huis of perceel
  • De grenzen tussen uw grond en die van anderen blijven zoveel mogelijk logisch en recht

Kosten

  • Snippergroen kost € 90 per m2 (kosten koper). Kosten koper betekent dat de koper de notaris- en kadasterkosten en overdrachtsbelasting betaalt.
  • Het inmeten van de strook snippergroen kost de koper € 174. Dit bedrag is bij elke strook hetzelfde. Het maakt dus niet uit hoe groot de strook is.

Contact

Als u vragen heeft over snippergroen: