Overlast bedrijven, bouwwerkzaamheden en evenementen

Meld overlast door bedrijven, bouwactiviteiten en evenementen.

Wat moet u weten

Deze overlast door bedrijven, bouwactiviteiten en evenementen kunt u melden:

 • Geluidsoverlast evenementen
 • Klachten over evenementen
 • Strijdig gebruik
 • (On)zelfstandige bewoning
 • (Illegaal) bouwen of verbouwen
 • Bouwtechnische voorzieningen
 • Bouwplaatsen
 • Houtkachels

U kunt deze overlast ook telefonisch melden via 053 - 481 71 00.

Milieuklacht melden

Milieuovertredingen van bedrijven meldt u bij de Omgevingsdienst Twente. Zoals:

 • Geuroverlast
 • Geluidsoverlast
 • Rookoverlast
 • Bodemverontreiniging

Milieuklacht melden bij Omgevingsdienst Twenteexterne-link-icoon

Acuut gevaar

Vormt de overlast een acuut gevaar voor uw gezondheid, bel dan 112.