Rioolverstopping

Bij een verstopt riool controleert u eerst of de verstopping op uw eigen terrein is. Als u vermoedt dat de verstopping in het riool van de gemeente zit, meldt u dit.

Rioolverstopping eerst zelf controleren

Controleer bij een verstopt riool eerst waar de verstopping zit. In uw woning, op eigen grond of in het riool van de gemeente.

 • Vraag bij uw buren of zij ook problemen hebben. Zo ja, dan is de kans groot dat de verstopping in het riool van de gemeente zit.
 • Voor wie in het buitengebied woont: controleer de schakelkast van de drukriolering. Neem contact op met de gemeente als de rode lamp brandt. Neem ook contact op als het deurtje openstaat of de kast beschadigd is.
 • Op de perceelgrens (de grens tussen gemeentegrond en particuliere grond) zit een ontstoppingsstuk of ontstoppingsput. Hier kunt u controleren of de verstopping in uw eigen riool of in het riool van de gemeente zit.
  1. Op de aansluitschets van uw woning ziet u waar het ontstoppingsstuk zit. U kunt een kopie van deze schets opvragen bij de gemeente via 053 - 481 76 00 (tijdens kantooruren).
  2. U mag het ontstoppingsstuk alleen (laten) opgraven op eigen terrein. U kunt hiervoor op eigen kosten een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.
  3. De verstopping zit waarschijnlijk in het riool van de gemeente als er water in het ontstoppingsstuk staat. Als dit niet geval is, zit de verstopping waarschijnlijk in uw eigen riool.
  4. Neem contact op met de gemeente als u het ontstoppingsstuk niet kunt vinden. Of als het ontstoppingsstuk in gemeentegrond ligt.

Rioolverstopping zelf verhelpen

Als de verstopping op uw eigen terrein is, moet u dit zelf verhelpen. Hiervoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Let op: de kosten hiervan moet u zelf betalen. Deze kosten worden niet betaald door de gemeente Enschede.

Melden bij de gemeente

 • Als u vermoedt dat de verstopping in het riool van de gemeente zit, meldt u dit. Bel 053 – 481 76 00.
 • Na betaling van de kosten graaft de gemeente het ontstoppingsstuk in de gemeentegrond op. Mogelijk blijkt dat de verstopping in de rioolaansluiting of het riool van de gemeente zit. Dan verhelpt de gemeente het probleem. In dit geval krijgt u uw geld terug.
 • Als de verstopping in uw eigen riool blijkt te zitten, moet u het probleem zelf verhelpen. In dit geval krijgt u de aan de gemeente betaalde kosten niet terug.

Kosten

€ 58,29

Voorkom een verstopt riool

Vermijd vervelende verstoppingen en wateroverlast in huis en op straat.

 • Spoel etensresten, maandverband en schoonmaakdoekjes niet door.
 • Gooi verf, latex, cement, gips, afgekoeld frituurvet of afgekoelde frituurolie in de grijze container. Of lever het in bij een inzamelpunt in de buurt (gele container) of het afvalbrengpunt.
 • Pas op met chemische middelen bij het ontstoppen van uw afvoer. Gebruik liever een ontstopper en ontvet regelmatig met soda en heet water.