Stadsdeel Centrum

Stadsdeel Centrum is het gebied binnen de singels. Hierin liggen de wijken Binnenstad, Boddenkamp, De Bothoven, Hogeland-Noord, Horstlanden-Veltkamp, De Laares en Lasonder-Het Zeggelt.

Stadsdeelbeheer Centrum

Stadsdeelbeheer Centrum is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. De medewerkers van leefomgeving zorgen samen met buurtbewoners en ondernemers voor een schone en veilige leefomgeving.

De wijkbeheerders zijn de aanspreekpunten voor beheer en onderhoud in de wijk.

 • Laurens Ottenschot, wijkbeheerder
 • Iwan Sievers, wijkbeheerder
 • Bert Rademaker, teamleider
 • Ilse ten Brake, projectmedewerker
 • Mario Poorthuis, projectadviseur
 • Linda Koopman, secretaresse/procesondersteuner

Stadsdeelmanagement Centrum

Stadsdeelmanagement Centrum wil leven en werken in het centrum zo aangenaam mogelijk maken. Het stadsdeelmanagement heeft een verbindende rol en sluit aan bij ideeën en initiatieven in de wijken en buurten. Samen met onder andere woningcorporaties, politie, welzijnsinstellingen en scholen zorgen we voor een prettige en veilige leefomgeving.

Stadsdeelmanager: Hans Koning ter Heege

De wijkregisseurs zijn de schakel tussen bewoners, professionals en de gemeente.

 • Iwan Bult, wijkregisseur Horstlanden-Veldkamp, Laares en Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp
 • Cecil van Klaveren, wijkregisseur binnenstad
 • Elisabeth ter Mors, wijkregisseur Bothoven en Hogeland Noord Getfert Perik
 • Barbara Wilschut, coördinator jeugd
 • Monique Leferink, managementassistent

Stadsdeelcommissie Centrum

Enschede bestaat uit 5 stadsdelen. Elk stadsdeel heeft een eigen stadsdeelcommissie. Deze commissie bestaat uit leden van de gemeenteraad. Stadsdeelcommissie Centrum komt graag in contact met bewoners om te horen wat er in de wijk speelt.

Stadsdeelwethouder Centrum

De wethouder die verantwoordelijk is voor Stadsdeel Centrum is Jeroen Diepemaat.

Wijkraden Centrum

De wijkraden zijn er voor de bewoners. Ze onderhouden contacten met zowel de bewoners als de gemeente. Naast het actief betrekken van bewoners bij onderwerpen in de wijk, organiseren ze veel activiteiten.

Stadsdeelagenda Centrum

In de Stadsdeelagenda's Enschede 2023-2026 staan de actiepunten voor alle 5 de stadsdelen. U kunt in de afbeelding doorklikken voor de actiepunten per stadsdeel, wijk of dorp.

Nieuws uit Centrum

 • Grove snoei zieke kastanjebomen Boulevard

  Bij controle van de gezondheid van de kastanjes aan de Boulevard 1945 blijkt dat 13 bomen in ernstige mate zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De kastanjebloedingsziekte heeft in deze mate van aantasting geen kans op herstel. Dit betekent dat we deze bomen helaas moeten verwijderen. We hebben hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd, waarop een bezwaar is binnengekomen. De behandeling daarvan moeten we eerst afwachten. Er kunnen echter elk moment grote takken afbreken, vooral nu ze zwaarder zijn door blad en bloesem. Op 26 mei starten we met de snoei van de gevaarlijkste takken en plaatsen we hekken rondom de bomen.

  Zieke Kastanjebomen aan de Boulevard
 • Sloopovereenkomst getekend voor 't Bölke en aangrenzende gebouwen

  Op dinsdag 23 mei is er een belangrijke sloopovereenkomst getekend voor het pand van ’t Bölke en de twee aanpalende gebouwen van De Kameraad.

  Bolke
 • Een kijkje onder de fontein en waterval bij het Wilminkplein

  Van 1 tot en met 14 mei vonden de Twentse Waterweken plaats. 2 weken lang waren er allerlei activiteiten rondom het thema water. Op veel plekken in de stad gingen de deuren open die normaal voor het publiek gesloten zijn.

  Waterval Wilminkplein
 • De fontein op het Ei van Ko stroomt weer

  Op woensdag 10 mei nam burgemeester Roelof Bleker de gerestaureerde fontein weer in gebruik.

  sfeerbeeld van bovenaf genomen van het Ei van Ko
 • Enschede heeft weer een Regenboogpad!

  Het Regenboogpad is 17 mei feestelijk geopend door wethouder Arjan Kampman en Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur van Saxion.

  wethouder Arjan Kampman en Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur van Saxion staan op het regenboogpad.
 • Spelen in het Volkspark

  Op woensdag 26 april werd door Sportaal voor de 2e keer Play @ the Park gehouden.

  deelnemers van Play @ the park in het Volkspark
 • Plantjesmarkt in Horstlanden Veldkamp

  Op zaterdag 15 april konden bewoners van de wijk Horstlanden-Veldkamp weer naar de plantjesmarkt bij het Robsonpand aan de Blekerstraat.

  mensen bij het Robsongebouw voor de plantjesmarkt
 • Twaalf inwoners uit Enschede verrast met Koninklijke onderscheiding

  Twaalf inwoners van de gemeente Enschede zijn woensdagochtend 26 april tijdens de jaarlijkse lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Het heeft Koning Willem-Alexander behaagd om vier inwoners van onze gemeente te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Acht inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede spelde vanochtend bij elf inwoners het lintje op. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn spelde het lintje op bij de twaalfde Enschedese decorandus vanwege zijn verdienste voor de Apeldoornse samenleving.

  12 inwoners van Enschede krijgen koninklijke onderscheiding
 • Studenten praten mee in Enschede

  Het is belangrijk om niet te praten óver studenten, maar mét studenten. Om die reden heeft Enschede sinds 2017 studentambtenaren, als eerste studentenstad in Nederland. Zij pleiten nu in het “werkprogramma 2023-2027” voor een studentenpanel en voor meer inspraak bij (de plannen voor) huisvesting van jongeren.

  Studentambteaar Puck Kemper
 • De regels voor toegang van het stadserf veranderen

  Vanaf 1 juli 2025 mogen alleen busjes en vrachtwagens zonder CO2-uitstoot het stadserf op.

  Binnenstad Enschede Van Heekplein