Stadsdeel Noord actiepunten 2024

Tekst uit infographic Stadsdeel Noord actiepunten 2024

Lonneker

 • Invulling geven aan het dorpsambitieplan Lonneker
 • Doorontwikkeling invulling vernieuwd Dorpshuis
 • Afronding asielopvang in Lonneker

Walhof-Roessingh, Bolhaar

 • Vervolgaanpak wijkverkeersplan Noordwest 
 • Herontwikkeling sportpark Wethouder Horstman

Deppenbroek

 • Verbouwing en participatie van het Kompas
 • Vernieuwing winkelcentrum Deppenbroek 
 • Positieve gezondheid bevorderen met partners

Mekkelholt

 • Versterken kinderwerk in speeltuin Mekkelholt
 • Verbinden van voorzieningen samen met wijkwelzijn
 • Vergroten van het wijknetwerk

Roombeek

 • Realisatie F35 Lijsterstraat/Voortsweg 
 • Prismare ontwikkelen als huiskamer van de wijk

Twekkelerveld

 • Locatiekeuze en start participatie Huis van de Wijk
 • Ondernemers betrekken bij omgevingsbeheergroep AZC