Stadsdeel Oost actiepunten 2024

Tekst uit infographic Stadsdeel Oost actiepunten 2024

Glanerbrug

 • Kansen bieden en grenzen stellen voor jongeren (Preventie met gezag)
 • Keuzes voor ontmoetingsplekken en sportvoorzieningen 
 • Bewoners betrekken bij de toekomst van Glanerbrug

Dolphia

 • Visie op aansluiting Dolphia en nieuwbouw Eschmarkerveld
 • Jongeren verantwoordelijkheid geven in de wijk en buurthuis
 • Uitvoering geven aan evaluatie sociale hypotheek

Eschmarke-Zuid

 • Ecotaks versterken door middel van meer ontmoeting en sport

Zuid-Oost Enschede

 • Clustering sportpark Diekman-Oost wordt afgerond
 • Samenwerking vergroten in sociale voorzieningen in de wijk

Velve Lindenhof

 • Inzet kinderwerk in de wijk
 • Ontmoetingsplekken voor jongeren realiseren

Stokhorst-Ribbelt-Schreurserve

 • Ontmoeting in de wijk verder stimuleren
 • Uitvoeren Groenblauw Schreurserve