Stadsdeel West actiepunten 2024

Tekst uit infographic Stadsdeel West actiepunten 2024.

Haven- en industriegebied

 • Uitvoeren grootonderhoudsplan havengebied
 • Onderzoeken gecoördineerde aanpak versterking havengebied 

Stadsveld

 • Aanbieden boeren buurtmaaltijd i.s.m. Herenboeren en Power Royael
 • Herstructureren plein Thomas de Keyserstraat
 • Vergroenen openbare ruimte Stevenfenne

Pathmos

 • Uitbreiden gevarieerd beweegaanbod voor jong en oud
 • Uitvoeren project ‘Letters van FC Twente’

Boswinkel

 • Vergroten sociale verbinding rondom speeltuingebouw
 • Start familiehuis 
 • Uitvoeren pilot ’Hackshield in de klas’

Usselo

 • Opstellen Dorpsvisie
 • Opstarten gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied

Boekelo

 • Concretiseren woningbouwopgaaf

Twekkelo

 • Uitvoeren onderdelen wijkverkeersplan