Stadsdeel Zuid actiepunten 2024

Tekst uit infographic Stadsdeel Zuid actiepunten 2024.

Stroinkslanden

 • Wijkaanpak Hanenberglanden 
 • Doorontwikkeling speeltuin Smiley 
 • Vergroening Stroinksplein

Wesselerbrink

 • Uitvoering verbeteringen de Reulver 
 • Politiekids draait
 • Verbouwing wijkcentrum de Magneet
 • Wijkaanpak Het Lang

Helmerhoek

 • Aanleg crossbos 
 • Vormgeven plannen scholengebied
 • Herinrichten openbare ruimte winkelcentrum

Buitengebied

 • Extra toezicht en handhaving