Subsidie belevingswaarde binnenstad

Heeft u een goed idee of plan voor de binnenstad, dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. De gemeente ondersteunt ideeën die de belevingswaarde van de binnenstad verhogen. Dit betekent dat het idee een positief effect moet hebben op hoe bezoekers de binnenstad ervaren. Het idee moet ook te maken hebben met ontmoeting, bijvoorbeeld een zomer- of kerstmarkt.

Wat moet u weten

De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van een goed idee dat de belevingswaarde van de binnenstad vergroot. Wilt u weten om welk gebied het gaat, bekijk dan de kaart. 

Voorwaarden

  • Subsidie is niet mogelijk wanneer u bij een andere subsidieregeling van de gemeente Enschede terecht kunt.
  • Minimaal 4 weken voor de start van de activiteit vraagt u de subsidie aan.
  • De gemeente heeft maximaal 2 keer eerder subsidie voor deze activiteit gegeven. 
  • De subsidie betalen wij uit het Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE). De gemeente betaalt 75% van de totale kosten tot het maximale bedrag (€ 10.000). U betaalt de rest zelf of u regelt geld via anderen.
  • Cofinanciering met inzet van uw eigen uren is mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie en de aanvullende voorwaarden en verplichtingen kunt u vinden in de Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschedeexterne-link-icoon.

Contact

We geven u graag tips en adviezen over uw plannen en de subsidiemogelijkheden. Stuur een e-mail naar stimuleringsfonds@enschede.nl.