Subsidie culturele activiteiten

U kunt subsidie aanvragen als u eenmalig een culturele activiteit organiseert die vernieuwend en onderscheidend is. Een aanvraag voor subsidie moet u minimaal 8 weken voor de start van de activiteit indienen. Wij behandelen subsidieaanvragen naar volgorde van binnenkomst. We hebben namelijk een beperkt subsidiebudget. Als u plannen heeft dien de aanvraag dan snel en goed uitgewerkt in. Op basis van uw aanvraag gaan we met u in gesprek.

Wat moet u weten

 • De subsidie die u aanvraagt wordt beoordeeld en er volgt een besluit van de gemeente. Soms vragen we met advies van derden
 • We verstrekken een voorschot of een definitief bedrag
 • Wij vragen bijna altijd een vorm van verantwoording. Dat is belangrijk als u in de toekomst vaker subsidie aanvraagt. Wij willen graag weten hoe de activiteit is geweest. Belangrijk zijn bezoekersaantallen en eventueel recensies. In een aantal gevallen bezoeken we zelf de activiteit

Projectplan indienen

 Als u subsidie aanvraagt moet u ook een projectplan inleveren. Daarin beschrijft u:

 • Wie u bent als organisatie
 • Wat u gaat organiseren en wanneer
 • Wat de activiteit is en hoe deze past binnen de subsidieverordening
 • Waarom u de activiteit organiseert en waarom de gemeente subsidie zou moeten verstrekken
 • Welke andere partners erbij betrokken zijn. Zoals instellingen, sponsoren en fondsen 
 • Wat de kosten zijn. U werkt dit uit in een overzicht met kosten en baten

Voorwaarden

 • De culturele activiteit die u organiseert mag geen privé-initiatief zijn. U bent een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een stichting, vereniging of groepsinitiatief 
 • U moet aantonen op welke manier anderen bijdragen om de activiteit mogelijk te maken. Dat mag geld zijn of in natura. De activiteit die u organiseert mag nooit 100% afhankelijk zijn van de subsidie die u bij de gemeente aanvraagt
 • Voor dezelfde activiteit mag u maximaal 3 keer subsidie aanvragen 
 • Een aanvraag moet u minimaal 8 weken voor de start van de activiteit indienen

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar Cultureleactiviteiten@enschede.nl.