Subsidie gevels binnenstad

Als u in de binnenstad de gevel van uw pand wilt verbeteren, kunt u hiervoor subsidie krijgen.

Wat moet u weten

U kunt subsidie aanvragen voor een pand binnen het stadserf.

Het maximale subsidiebedrag per gevel is € 20.000. Vraagt u voor meerdere gevels een subsidie aan, dan krijgt u voor:

 • De 1e gevel maximaal € 20.000
 • De 2e gevel maximaal € 15.000
 • De 3e gevel maximaal € 10.000

In totaal geven wij dus maximaal € 45.000 subsidie.

U kunt ook subsidie krijgen voor de verbetering van een los onderdeel van de gevel.

Verwijderen van niet-originele elementen 

Er zijn verschillende niet-originele elementen van de gevel die u kunt verwijderen:

 • Een niet-originele luifel, waarbij we het herstel van de gevel (op de plek van de verwijderde luifel) meetellen. Hier kunt u maximaal € 5.000 subsidie voor krijgen.
 • Niet-origineel schilderwerk op metselwerk of natuursteen. Hier kunt u maximaal € 2.000 subsidie voor krijgen.
 • De niet-originele beplating op geveldelen. Hier kunt u maximaal € 2.000 voor krijgen.
 • De niet-originele bouwdetails. Hier kunt u maximaal € 750 subsidie voor krijgen.

Herstellen en behouden van originele details 

Voor het herstellen of behouden van originele details kunt u maximaal € 2.000 subsidie krijgen. Het kan dan ook gaan om het herstellen van details uit het verleden. 

Verwijderen, vervangen en/of plaatsen van merknamen 

Voor het verwijderen, vervangen en/of plaatsen van merknamen kunt u maximaal € 1.000 subsidie krijgen. Het gaat dan (meestal) om de blijvende merknaam van een onderneming op de gevel. Het gaat dus niet om reclame. 

Verwijderen van een dicht rolluik

U kunt voor het verwijderen van een dicht rolluik maximaal € 4.000 subsidie krijgen. Het is daarbij ook mogelijk om een doorzichtig rolluik aan de binnenzijde van de gevel te plaatsen. Of om duurzaam veiligheidsglas in het kozijn van de etalage te plaatsen. 

Herstellen of plaatsen van hekwerken 

U kunt voor het herstellen of plaatsen van hekwerken maximaal € 2.000 subsidie krijgen. Als u nieuwe hekwerken plaatst, moeten deze van hoge kwaliteit zijn. 

Voor de verbetering van losse onderdelen van de gevel kunt u per jaar maximaal € 7.500 subsidie krijgen.

Wilt u weten om welk gebied het gaat, bekijk dan de kaart van het stadserf. 

Voorwaarden

 • Minimaal 6 weken voor u start met de verbetering, vraagt u de subsidie aan.
 • De subsidie betalen wij uit het Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE). De gemeente betaalt 50% van de totale kosten tot een maximaal bedrag.
 • De Stadsbouwmeester bekijkt het plan voor de verbetering en geeft het een cijfer. Dit cijfer moet minimaal een 8 zijn, voordat wij subsidie kunnen geven.
 • Bij uw plan maakt u zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk materiaal als hout, baksteen, natuursteen en glas.
 • Als voor de werkzaamheden een vergunning nodig is, dan stuurt u deze mee met de subsidieaanvraag. 
 • In de afgelopen 5 jaar is geen subsidie gegeven voor dezelfde activiteiten.

Meer informatie

Meer informatie en de aanvullende voorwaarden en verplichtingen kunt u vinden in de Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschedeexterne-link-icoon.

Contact

We geven u graag tips en adviezen over uw plannen en de subsidiemogelijkheden. Stuur een e-mail naar stimuleringsfonds@enschede.nl.