Subsidie voor jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen kunnen jaarlijks subsidie krijgen voor het organiseren van activiteiten. Vraag dit aan vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarvoor u de subsidie wilt ontvangen.

Wat moet u weten

Om subsidie aan te vragen zijn er enkele voorwaarden. De jeugdvereniging:

 • Is geen sport- of cultuurvereniging
 • Is gevestigd in Enschede
 • Heeft volledige rechtsbevoegdheid
 • Staat onder leiding van vrijwilligers
 • Biedt het hele jaar door vrijetijdsbesteding, in samenspel met leeftijdsgenoten
 • Levert een bijdrage aan vorming en ontwikkeling van jongeren

De leden:

 • Zijn 23 jaar of jonger
 • Nemen deel aan activiteiten
 • Betalen contributie als actief lid
 • Wonen in de gemeente Enschede

Leden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hoeven niet in Enschede te wonen, maar wel in een gemeente in Twente.

Voorwaarden

 • De activiteiten passen binnen de voorwaarden en doelen uit de subsidieverordening jeugdverenigingen
 • De activiteiten zijn toegankelijk voor alle jongeren, zonder te kijken naar beperking, geslacht, seksuele voorkeur, ras, geloof of anders
 • Er moeten voldoende leden en activiteiten zijn
 • De vereniging moet minimaal 2 extra activiteiten per jaar uitvoeren met een sociale waarde voor de wijk of stad, zie ook de verordening
 • De contributie per jeugdlid per jaar is minimaal € 45
 • Leidend is het aantal jeugdleden dat staat ingeschreven op 1 april van het jaar waarin u de subsidie aanvraagt

Meer informatie