Subsidie voor jeugdverenigingen

Voor subsidies aan jeugdverenigingen kent de gemeente Enschede de subsidieverordening jeugdverenigingen 2019. De subsidie moet vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar worden aangevraagd.

Eisen waaraan moet worden voldaan

Een jeugdvereniging komt alleen in aanmerking voor een subsidie als aan onderstaande eisen is voldaan.

De jeugdvereniging:

  • is geen sport- of cultuurvereniging;
  • is gevestigd in Enschede;
  • heeft volledige rechtsbevoegdheid;
  • staat onder leiding van vrijwilligers;
  • biedt het hele jaar door vrijetijdsbesteding aan in actief samenspel met leeftijdsgenoten;
  • levert een bijdrage aan de vorming en ontplooiing van jongeren.

Jeugdleden zijn:

  • Leden tot en met 23 jaar die wonen in de gemeente Enschede, die deelnemen aan de activiteiten en contributie betalen als actief lid.
  • Leden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hoeven niet in Enschede te wonen, maar wel in een gemeente binnen Regio Twente.