Subsidie voor jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen kunnen jaarlijks subsidie krijgen voor het organiseren van activiteiten. Vraag dit aan vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarvoor u de subsidie wilt ontvangen.

Wat moet u weten

De subsidie voor 2024 is € 45 per jeugdlid van de jeugdvereniging.

Voorwaarden

De jeugdvereniging:

 • Is geen sport- of cultuurvereniging
 • Is in Enschede
 • Heeft volledige rechtsbevoegdheid
 • Wordt geleid door vrijwilligers
 • Biedt het hele jaar door vrijetijdsbesteding, in samenspel met leeftijdsgenoten
 • Helpt mee aan de vorming en ontwikkeling van jongeren
 • Heeft genoeg leden en activiteiten
 • Voert minimaal 2 extra activiteiten per jaar uit met een sociale waarde voor de wijk of stad, zie ook de verordening

Leidend is het aantal jeugdleden dat staat ingeschreven op 1 april van het jaar waarin u de subsidie aanvraagt.

De leden:

 • Zijn 23 jaar of jonger.
 • Nemen deel aan activiteiten.
 • Betalen contributie als actief lid.
 • Wonen in de gemeente Enschede. Leden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hoeven niet in Enschede te wonen, maar wel in een gemeente in Twente.

De activiteiten:

Meer informatie