Subsidie voor opvang, begeleiding en beschermd wonen

Biedt uw organisatie of instelling zorg op het gebied van opvang, begeleiding of beschermd wonen, dan kunt u subsidie aanvragen.

Wat moet u weten

Uw instelling houdt zich bezig met:

  • Bieden van opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer
  • Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen
  • Bevorderen van sociale verslavingszorg
  • Bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Bestrijden van eergerelateerd geweld
  • Bestrijden van mensenhandel
  • Bieden van beschermd wonen

Enschede is centrumgemeente op het gebied van opvang, begeleiding en beschermd wonen. Dit betekent dat Enschede voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang ook subsidieaanvragen afhandelt voor de gemeenten Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Voor vrouwenopvang en huiselijk geweld handelt Enschede subsidieaanvragen af voor alle Twentse gemeenten.

Contact

Wilt u subsidie aanvragen, neem dan contact op met:

Meer informatie