Technology Base (voormalige militaire vliegbasis)

De gemeente ontwikkelde samen met de provincie Overijssel de voormalige militaire vliegbasis tot een gebied waar hightech bedrijvigheid, wonen, natuur en ontspanning samengaan.

Technology Base

Een groot deel (ongeveer 220 hectare) van de voormalige militaire vliegbasis ontwikkelt zich tot Technology Base. Dit is een bedrijvencampus voor innovatieve technologische bedrijven en doet ook dienst als proeftuin.

Woonparken

Woonparken ’t Vaneker (80 hectare) en Prins Bernhardpark (10 hectare) breiden de woonvoorraad van de stad en de regio uit met woningen voor hogere inkomens.

Natuurgebied

Hof Espelo, de Lonnekerberg en de landgoederen op en rond de voormalige militaire vliegbasis zijn sinds 2016 weer met elkaar verbonden. De hekken zijn afgebroken en de natuurlijke waterhuishouding is voor een groot deel hersteld. Hierdoor kunnen dieren gebruik maken van het hele natuurgebied. Iedereen kan dit nieuwe, eerst niet toegankelijke gebied wandelend of fietsend ontdekken.

Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie/Van Eck

In 2014 kocht de familie van Eck 50 hectare grond op de voormalige militaire vliegbasis en maakte hiervan een evenemententerrein. Hier vinden nu grote en kleinere beurzen, zakelijke evenementen en publieksevenementen plaats.

Zie ook: