Tijdelijke opvang asielzoekers

Enschede maakt onder voorwaarden asielopvang mogelijk voor maximaal 550 mensen voor een periode van 5 jaar. Hierover heeft gemeente Enschede afspraken gemaakt met demissionair staatssecretaris Eric van der Burg en het COA.

Waar is de tijdelijke opvang

Er is een tijdelijke asielopvang op het Vliegveld Twenthe Evenemententerrein (VTE). De locatie is dezelfde als die van de noodopvang begin 2022. Het COA verzorgt de tijdelijke asielopvang. Het COA maakt gebruik van bestaande gebouwen (Hangar 18 en gebouw C15) voor de woon- en slaapvertrekken. Tussen beide gebouwen staat een paviljoen om te eten en te verblijven. Er zijn portacabins (ingerichte containers) geplaatst met toiletten en douches, en als kantoorruimte voor de beveiliging. In de tijdelijke asielopvang hebben ook de 60 vluchtelingen een plek gekregen, die eerder onderdak hadden in de crisisnoodopvang in de voormalige aankomst- en vertrekhal. De crisisnoodopvang is 4 augustus 2023 gesloten en wordt nu benut als leslokaal voor de vluchtelingen.

Wanneer en hoe lang

De vluchtelingen verblijven hier sinds 24 juli 2023. Wij verwachten in de zomer van 2024 een locatie in de gemeente te hebben waar vluchtelingen voor een langere periode kunnen worden opgevangen. Zodra deze locatie voor het opvangcentrum (azc) gereed is, stopt de tijdelijke asielopvang op het Vliegveld Twenthe Evenemententerrein.

Langdurige locatie asielzoekerscentrum (azc)

Het college van B en W is op zoek naar een geschikte locatie voor langdurige asielopvang waar 550 vluchtelingen meerdere jaren kunnen verblijven. Een besluit over deze langdurige locatie valt na de zomer.  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze digitale nieuwsbrief Asielopvang.

Kosten 

De kosten voor de tijdelijke en de structurele asielopvang zijn voor rekening van het COA. 

Verantwoordelijkheid

Het COA is verantwoordelijk voor: 

  • Asielopvang en begeleiding van de asielzoekers 
  • Inrichting van de locatie 
  • Beheer van de locatie 
  • Medische zorg
  • Vergoeding van alle kosten van de asielopvang 

De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor onderwijs aan de kinderen. 

Veiligheid

Op de opvanglocatie is dag en nacht beveiliging aanwezig. Ook is er iemand van het COA-team aanwezig en bereikbaar. Het COA overlegt regelmatig met buurtbewoners. Wat betreft veiligheid zijn de afspraken dezelfde als in 2022. Het COA grijpt in als dat nodig is en communiceert hierover. In het Veiligheidsplan noodopvang vliegveld leest u meer over de gemaakte afspraken.

Achtergrond asielzoekers

De samenstelling van de tijdelijke bewoners van deze opvanglocatie is even divers als de instroom van vluchtelingen is.

Een azc bezoeken

Als u een azc wilt bezoeken, neem dan contact op met het COA.

Helpen

Op coa.nl staat hoe u kunt helpen bij de asielopvang.

Contact

De tijdelijke opvanglocatie is bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur op telefoonnummer 06 – 27 82 42 31

Voor meer informatie of vragen kunt u: 

Op coa.nl staat informatie over de werkwijze van het COA en de opvangprocedure in Nederland.

Melding onveilige situaties

  • Bij levensbedreigende situaties belt u 112  
  • Bij onveilige of verdachte situaties belt u de politie op 0900 – 88 44  
  • U kunt zich ook melden bij de beveiliging, in de portacabin bij de toegangspoort of via 06 - 21 34 76 95

Meer informatie

Lees het besluit van het college van B en W.

Notulen noaberoverleg 7 november 2023