Tijdelijke opvang asielzoekers

Enschede maakt onder voorwaarden asielopvang mogelijk voor maximaal 550 mensen voor een periode van 5 jaar. Hierover heeft gemeente Enschede afspraken gemaakt met demissionair staatssecretaris Eric van der Burg en het COA.

Waar is de tijdelijke opvang

Er is een tijdelijke asielopvang op het Vliegveld Twenthe Evenemententerrein (VTE). De locatie is dezelfde als die van de noodopvang begin 2022. Het COA verzorgt de tijdelijke asielopvang. Het COA maakt gebruik van bestaande gebouwen (Hangar 18 en gebouw C15) voor de woon- en slaapvertrekken. Tussen beide gebouwen staat een paviljoen om te eten en te verblijven. Er zijn portacabins (ingerichte containers) geplaatst met toiletten en douches, en als kantoorruimte voor de beveiliging. In de tijdelijke asielopvang hebben ook de 60 vluchtelingen een plek gekregen, die eerder onderdak hadden in de crisisnoodopvang in de voormalige aankomst- en vertrekhal. De crisisnoodopvang is 4 augustus 2023 gesloten en wordt nu benut als leslokaal voor de vluchtelingen.

Wanneer en hoe lang

De tijdelijke opvang op het vliegveld is geopend op 24 juli 2023. Op het terrein aan de Parkweg 155-157 wordt gewerkt aan een asielzoekerscentrum (azc) voor langdurige opvang.  De planning is dat het azc in de tweede helft van 2024 klaar is voor gebruik. De vluchtelingen verhuizen dan van de huidige tijdelijke opvang op het evenemententerrein bij het voormalige vliegveld naar het azc aan de Parkweg. De afspraak is dat Enschede vluchtelingen opvangt voor de duur van 5 jaar, tot juli 2028. In overleg kunnen COA en de gemeente deze termijn telkens met 1 jaar verlengen.

Kosten 

De kosten voor de tijdelijke en de structurele asielopvang zijn voor rekening van het COA. 

Verantwoordelijkheid

Het COA is verantwoordelijk voor: 

  • Asielopvang en begeleiding van de asielzoekers 
  • Inrichting van de locatie 
  • Beheer van de locatie 
  • Medische zorg
  • Vergoeding van alle kosten van de asielopvang 

De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor onderwijs aan de kinderen. 

Veiligheid

Op de opvanglocatie is dag en nacht beveiliging aanwezig. Ook is er iemand van het COA-team aanwezig en bereikbaar. Het COA overlegt regelmatig met buurtbewoners. Wat betreft veiligheid zijn de afspraken dezelfde als in 2022. Het COA grijpt in als dat nodig is en communiceert hierover. In het Veiligheidsplan noodopvang vliegveld leest u meer over de gemaakte afspraken.

Achtergrond asielzoekers

De samenstelling van de tijdelijke bewoners van deze opvanglocatie is even divers als de instroom van vluchtelingen is.

Een azc bezoeken

Als u een azc wilt bezoeken, neem dan contact op met het COAexterne-link-icoon.

Helpen

Op coa.nlexterne-link-icoon staat hoe u kunt helpen bij de asielopvang.

Contact

Vragen aan de gemeente Enschede over asielopvang kunt u stellen aan de wijkregisseur. Telefoonnummer: 06-27 82 42 31 (werkdagen van 9.00 - 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar enschede@coa.nl

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘Asielopvang’externe-link-icoon

Op coa.nlexterne-link-icoon staat informatie over de werkwijze van het COA en de opvangprocedure in Nederland.

Melding onveilige situaties

  • Bij levensbedreigende situaties belt u 112
  • Bij onveilige of verdachte situaties belt u de politie op 0900 – 88 44
  • U kunt zich ook melden bij de beveiliging, in de portacabin bij de toegangspoort of via 06 - 21 34 76 95

Meer informatie

Lees het besluit van het college van B en Wexterne-link-icoon.