Toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen van kinderopvangtoeslag. Veel mensen raakten hierdoor in problemen. Dit heet de Kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenaffaire.

De Belastingdienst onderzoekt de fouten en lost deze op. Gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt, krijgen vergoedingen en financiële steun.

Wat moet u weten

De Belastingdienst repareert de financiële gevolgen van de fouten die gemaakt zijn. Voor wie in de financiële problemen is gekomen, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld ook problemen zijn ontstaan rondom wonen, gezondheid, schulden, werk of gezin. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met de gemeente.

De gemeente biedt hulp

De gemeente heeft geen invloed op de oplossing van de Belastingdienst en het tempo waarin dit gebeurt. Wel helpt de gemeente bij problemen die zijn ontstaan. Daarom benadert de gemeente gezinnen die schade hebben opgelopen, om hulp te bieden.

Misschien heeft u een brief van ons gehad. Misschien ook niet. Dan was u niet bekend bij ons als gezin dat schade heeft opgelopen. Meld u dan, als u hulp nodig heeft bij problemen die zijn ontstaan door de toeslagenaffaire. Er staat een team klaar om voor u aan de slag te gaan. We bekijken samen met u uw persoonlijke situatie, de problemen en de mogelijke oplossingen.

Kindregeling

Er is ook hulp voor kinderen. De problemen van de ouders hebben namelijk ook effect op de kinderen. Voor hen is er de kindregeling. De kindregeling is er voor kinderen en jongeren die nare dingen meemaakten door de toeslagenaffaire. Kinderen van gedupeerde ouders hebben hierover een brief gekregen van de Belastingdienst. Ze krijgen een geldbedrag. Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind.  

Voor verdere ondersteuning kunnen ook kinderen en jongeren terecht bij het team van de gemeente. Ze kunnen praten met iemand van de gemeente. Ze bekijken samen wat er nodig is en welke hulp het beste past. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het volgen van een opleiding. Of hulp en extra zorg als het niet goed gaat met een kind. 

Regeling voor ex-toeslagpartners

De Belastingdienst heeft ook een regeling voor de ex-toeslagpartners van ouders. De Belastingdienst stuurt u daarover een brief, als zij uw gegevens heeft. In die brief staat hoe u de regeling kunt aanvragen. U kunt zelf de regeling aanvragen als u eind januari 2024 nog geen brief heeft ontvangen. Dit doet u op herstel.toeslagen.nl. Daar kunt u ook lezen of u aan de voorwaarden voldoet.

Voor verdere ondersteuning kunt u terecht bij het team van de gemeente. Welke hulp dat is, ligt aan uw persoonlijke situatie. Het team gaat graag met u in gesprek en kijkt wat nodig is.

Meer informatie

Contact