Toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen van kinderopvangtoeslag. Veel mensen raakten hierdoor in problemen. Dit heet de Kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenaffaire. De Belastingdienst onderzoekt de fouten en lost deze op. Gezinnen die schade hebben opgelopen, krijgen vergoedingen en financiële steun.

Meer informatie

Gezinnen die schade hebben opgelopen, krijgen geld van de Belastingdienst. Voor wie in de problemen is gekomen, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld ook problemen zijn ontstaan rondom wonen, gezondheid, schulden, werk of gezin. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met de gemeente.

De gemeente biedt hulp

De gemeente heeft geen invloed op de oplossing van de Belastingdienst en het tempo waarin dit gebeurt. Wel helpt de gemeente bij problemen die zijn ontstaan. Daarom benadert de gemeente gezinnen die schade hebben opgelopen, om hulp te bieden.

Misschien heeft u een brief van ons gehad. Misschien ook niet. Dan was u niet bekend bij ons als gezin dat schade heeft opgelopen. Meld u dan, als u hulp nodig heeft bij problemen die zijn ontstaan door de toeslagenaffaire. Er staat een team klaar om voor u aan de slag te gaan. We bekijken samen met u uw persoonlijke situatie, de problemen en de mogelijke oplossingen:

Meer informatie voor gedupeerde ouders kunt u vinden op de website Toeslagen-Herstel van de Belastingdienst.