Toestemming geluid bij bouw of sloop

Voor het maken van meer geluid bij bouwen, slopen of andere werkzaamheden is soms toestemming nodig. Dit noemen we een ontheffing. Een ontheffing is nodig als u meer geluid maakt dan normaal gesproken is toegestaan. Een ontheffing is ook nodig als u ’s ochtends vroeg, ’s avonds of in het weekend lawaai maakt.

Wat moet u weten

U heeft een ontheffing nodig als u met uw werkzaamheden niet kunt voldoen aan:

Meesturen

  • Plattegrondtekening met de plek van de werkzaamheden
  • Lijst van te gebruiken apparatuur en materialen en hoeveel geluid ze produceren

Kosten

€ 381,85