Transitievisie warmte

Net als de rest van Nederland moet Enschede in 2050 aardgasvrij zijn. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Transitievisie Warmte legt de gemeente uit hoe ze wil stoppen met het gebruik van aardgas. Het plan is op 12 december 2022 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat moet u weten

Wat de Transitievisie Warmte voor u betekent

In de kaart staat uitgelegd hoe u uw woning kunt aanpassen. Geef in de kaart aan in welke wijk u woont en of u eigenaar, huurder of ondernemer bent. Dan ziet u wat de invloed van de Transitievisie Warmte op uw situatie is. U kunt ook uw adres invoeren door op het vergrootglas te klikken.

Hoe de Transitievisie Warmte is geschreven

De Transitievisie Warmte is in opdracht van de gemeente Enschede opgesteld door onafhankelijk adviesbureau Over Morgen. De visie is ontwikkeld in samenspraak met: 

  • Inwoners door middel van een enquête een informatieavonden
  • Woningcorporaties
  • Enexis (beheerder van gas- en elektriciteitsleidingen)
  • Ennatuurlijk (de beheerder van het warmtenet)
  • Lokale energiecoöperatie Enschede Energie
  • Vertegenwoordiging vanuit de wijkraden
  • Vertegenwoordiging vanuit Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Twente

Als u de informatieavonden wilt terugkijken of de verslagen van informatiebijeenkomsten wilt teruglezen, mail dan naar aardgasvrij@enschede.nl.

Pilot Twekkelerveld

Twekkelerveld is de eerste wijk in Enschede waar we bezig zijn met een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor het aardgasvrij maken van de wijk. Hiervan leren we in de praktijk hoe de aanpak kan worden ingericht en uitgebreid naar andere wijken in Enschede. Meer over Pilotwijk Twekkelerveldexterne-link-icoon

Meer informatie

Kijk voor tips om energie te besparen of uw woning te verduurzamen op Energieloket Enschedeexterne-link-icoon.