Uw privacyrechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt.

Hierdoor kunt u controleren op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. En of uw persoonsgegevens wel juist en volledig zijn.

Voor jongeren onder de  16 jaar en personen die onder curatele staan geldt dat alleen via de wettelijk vertegenwoordiger gebruik gemaakt kan worden van de privacy rechten.

Recht om uw gegevens te bekijken 

Dit heet 'recht op inzage'. U kunt bij de gemeente opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben. U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en niet die van een ander. Binnen 1 maand ontvangt u een overzicht met daarop:

 • Wie deze gegevens hebben ontvangen
 • Waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • De herkomst van de gegevens

U kunt controleren of de gegevens kloppen en of wij ze op de juiste manier gebruiken.

Soms mag u gegevens niet bekijken

Alleen in bijzondere gevallen mag u uw gegevens niet bekijken: 

 • als dat nodig is voor de openbare veiligheid
 • om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen
 • om de rechten van anderen te beschermen

Wij kunnen een verzoek ook voor een deel weigeren. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens van iemand anders te beschermen, zoals een ex-partner. Als u deze gegevens toch wilt zien, dan vragen we eerst toestemming aan de andere persoon.

Bezwaar maken

Als u vindt dat wij zonder goede reden weigeren, dan kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing.

Recht op verbetering, verwijdering en afscherming

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te veranderen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dat kan in deze situaties:

 • Als uw gegevens niet kloppen
 • Als uw gegevens niet compleet zijn
 • Als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
 • Als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt
 • In bijzondere omstandigheden; deze moet u zelf duidelijk beschrijven bij uw aanvraag

Uitzonderingen

Het recht op verbetering, verwijdering of afscherming geldt niet:

 • Voor de basisregistratie personen (BRP)
 •  Als de gemeente wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren; bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor een subsidie

Aanvraag doen

Als u een verzoek wilt doen om verbetering, verwijdering of afscherming van uw gegevens, neem dan contact op met de gemeente. Dit kan online of per telefoon. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan welke aanpassingen of aanvullingen u wilt of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Bij de aanvraag moet u uw legitimatie laten zien. Wij moeten zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet. Neem daarom uw identiteitsbewijs mee naar uw afspraak op het Stadskantoor.

Klacht doorgeven

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of onterecht uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissaris. Dit kan per mail, online en telefonisch: zie Klacht indienen