Verklaring bestemming en gebruik

Wilt u weten wat u met een bepaald gebouw of stuk grond mag doen, dan kunt u een Verklaring bestemming en gebruik aanvragen. In die verklaring staat informatie over het gebouw en de grond. Ook wordt gemeld welke bebouwing en welk gebruik mag volgens het bestemmingsplan.

Wat moet u weten

Het bestemmingsplan kunt u zelf bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. Misschien vindt u hier alle informatie die u nodig heeft. U hoeft dan geen Verklaring bestemming en gebruik aan te vragen. Dat bespaart u kosten.

De Verklaring bestemming en gebruik bevat informatie over:

  • Bestemmingsplan
  • Afgegeven bouwvergunningen
  • Monumentenstatus
  • Ondergrondse tanks
  • Bodemverontreiniging

In Enschede bestaat de Verklaring bestemming en gebruik uit 2 delen: een planologische en een milieuhygiënische verklaring. U kunt beide verklaringen ook los van elkaar aanvragen.

Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag krijgt u de verklaring per e-mail.

Kosten

  • Planologische verklaring, per adres: € 110,30
  • Milieuhygiënische verklaring, per adres: € 110,30
  • Beide samen (Verklaring bestemming en gebruik): € 156,80