Verklaring bestemming en gebruik

U wilt weten wat u met een bepaald gebouw of stuk grond mag doen. Vraag dan een Verklaring bestemming en gebruik aan. In die verklaring staat informatie over het gebouw en de grond. Ook wordt gemeld welke bebouwing en welk gebruik mag volgens het bestemmingsplan.

Wat moet u weten

Het bestemmingsplan kunt u zelf bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. Mogelijk vindt u hier alle informatie die u nodig heeft. U hoeft dan geen Verklaring bestemming en gebruik aan te vragen. Dat bespaart u kosten.

De Verklaring bestemming en gebruik bevat informatie over:

  • Bestemmingsplan
  • Afgegeven bouwvergunningen
  • Monumentenstatus
  • Ondergrondse tanks
  • Bodemverontreiniging

In Enschede bestaat de Verklaring bestemming en gebruik uit 2 delen: een planologische en een milieuhygiënische verklaring. U kunt beide verklaringen ook los van elkaar aanvragen.

Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag krijgt u de verklaring per e-mail.

Kosten

  • Verklaring bestemming en gebruik, per adres: € 162,45
  • Planologische verklaring, per adres: € 114,30
  • Milieuhygiënische verklaring, per adres: € 114,30