Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Daarin staat dat u niet getrouwd ben. En dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U kunt de verklaring alleen in Enschede aanvragen als u in Enschede woont. Of als Enschede uw laatste woonplaats in Nederland was en u of uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft. Maak een afspraak als u een verklaring van huwelijksbevoegdheid wilt aanvragen.

Wat moet u weten

  • Twijfelt u over documenten die nodig zijn voor de aanvraag, bel dan telefoonnummer 14 053. Vanuit het buitenland belt u +31 53 4818181.
  • Soms zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Die laat u dan eerst in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler.
  • Soms gelden er legalisatievoorschriften voor documenten. Dit is per land anders. Op www.nederlandwereldwijd.nlexterne-link-icoon ziet u per land welke voorschriften dat zijn.

Per post aanvragen

Kunt u niet langskomen, vul dan het Aanvraagformulier verklaring van huwelijksbevoegdheid in. Stuur dit op naar: Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Meenemen

U moet van beide partners meenemen:

  • Geldig paspoort of geldige identiteitskaart (een kopie mag ook)
  • Pas afgegeven geboorteakten als u niet in Nederland bent geboren
  • Bij een eerder huwelijk of partnerschapsregistratie: pas afgegeven echtscheidings- of overlijdensakte
  • Als u niet in Nederland woont: pas afgegeven verklaring van inschrijving van uw woongemeente, met daarop genoemd uw nationaliteit en burgerlijke staat

U krijgt de verklaring gelijk mee bij de afspraak in het Stadskantoor.

Kosten

€ 29