Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Voor een huwelijk in het buitenland hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Daarin staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U kunt de verklaring alleen in Enschede aanvragen als u in Enschede woont of als Enschede uw laatste woonplaats in Nederland was. Maak een afspraak als u een verklaring van huwelijksbevoegdheid wilt aanvragen.

Wat moet u weten

Twijfelt u over documenten die nodig zijn voor de aanvraag, bel dan telefoonnummer 14 053. Vanuit het buitenland belt u +31 53 4818181.

Let op: documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn laat u eerst in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. Soms gelden er legalisatievoorschriften voor documenten. Dit is per land anders. Op www.nederlandwereldwijd.nl ziet u per land welke voorschriften dat zijn.

Kunt u niet langskomen, vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit op naar:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aanvraagformulier verklaring van huwelijksbevoegdheid

Meenemen

U moet van beide partners meenemen:

  • Een geldig paspoort of ID-kaart (een kopie mag ook)
  • Pas afgegeven geboorteakten als u niet in Nederland bent geboren
  • Bij een eerder huwelijk of partnerschapsregistratie: pas afgegeven echtscheidings- of overlijdensakte
  • Pas afgegeven verklaring van inschrijving van uw woongemeente, als u niet in Nederland woont, met daarop met daarop genoemd uw nationaliteit en burgerlijke staat

U krijgt de verklaring gelijk mee bij de afspraak in het Stadskantoor.

Kosten

€ 27,50