Versneld bouwen in Enschede: 200 sociale huurwoningen

De gemeente maakt de versnelde bouw van ongeveer 200 sociale huurwoningen mogelijk. De gemeente doet dit samen met woningcorporaties De Woonplaats en Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT). Dit doen we omdat de vraag naar sociale huurwoningen groot is. De woningen worden energieneutraal. Dit betekent dat ze evenveel energie verbruiken als dat ze opwekken.

Voor wie zijn de woningen 

De woningen zijn voor inwoners met een gemiddeld of laag inkomen, die een woning zoeken. Dit beoordeelt de woningbouwcorporatie door de hoogte van het gezamenlijk inkomen te controleren.

Woningen voor jongeren

In de Fazantstraat bouwen we studio’s voor jongeren tot 30 jaar. Ook is één gebouw met appartementen aan de Paulus Moreelsestraat voor jongeren.

Woningen voor ouderen

Aan de Paulus Moreelsestraat bouwen we een seniorenhof.

Wat is er al gebeurd

  • De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven
  • We hebben de grond voorbereid voor de bouw

Planning en vervolg

  • De woningen worden op dit moment gebouwd
  • De eerste woningen worden eind 2023/begin 2024 opgeleverd

Informatie per bouwproject

Op de projectpagina’s van De Woonplaats vindt u over elk bouwproject meer informatie en de planning. 

Contact